Styrelse

Ordförande
Ungdomsansvarig 

Förnamn Efternamn
Telefon: 0990-123 45
Mobil: 070-000 00 00
fornamn.efternamn@mail.se

Vice ordförande
Försäkringsansvarig 

Förnamn Efternamn
Telefon: 0990-123 45
Mobil: 070-000 00 00
fornamn.efternamn@mail.se

Kassör

Förnamn Efternamn
Telefon: 0990-123 45
Mobil: 070-000 00 00
fornamn.efternamn@mail.se

Sekreterare
Informationsansvarig 

Förnamn Efternamn
Telefon: 0990-123 45
Mobil: 070-000 00 00
fornamn.efternamn@mail.se

Miljöansvarig

Förnamn Efternamn
Telefon: 0990-123 45
Mobil: 070-000 00 00
fornamn.efternamn@mail.se

Byggansvarig

Förnamn Efternamn
Telefon: 0990-123 45
Mobil: 070-000 00 00
fornamn.efternamn@mail.se

Kulturansvarig

Förnamn Efternamn
Telefon: 0990-123 45
Mobil: 070-000 00 00
fornamn.efternamn@mail.se