MISH-PROGRAM våren 2015

savar

Första träffen 2015 är onsdag 21 januari. Fortsättningsvis träffas vi varannan onsdag klockan 19:00 men hoppar över onsdag  i påskveckan.

För att undvika en hel månads påskuppehåll planerar vi för en extra onsdag den 25 mars och därefter byte från jämna till udda veckor med avslutning den 20 maj:

21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5 och 20/5.

Eventuella ändringar kommer att meddelas här.

Ta gärna med egen dator och titta gärna på bilderna och pröva inloggning som förberedelse!

Nya deltagare är välkomna. Se INFORMATION om Mish!

Välkommen!

Till Mish-bilderna!

Kommentera