Nyheter

Upphovsrättsregler för Mish

Efter lång erfarenhet av inlåning och uppläggning av fotografier i Mish-bildsamlingen har Hembygdföreningen nu kommit fram till regler för hantering av upphovsrätten till varje bild. Det här är första versionen som utarbetats, och vi tar gärna emot förslag till förbättringar eller förtydliganden.

Avtalet fick inte bli för krångligt men ändå så långt möjligt heltäckande utan att göra avkall på vad upphovsrättsinnehavare har rätt att kräva.

De har av olika skäl tagit lång tid att utforma men ska gälla för samtliga bilder i databasen sedan de första bilderna insamlades 2012.

I stället för enskilda avtal med var och en bidragsgivare förbinder sig Hembygdsföreningen att respektera och bevaka respektive upphovsrätt enligt det här generella avtalet: läs här!

Var och en upphovsrättsinnehavare som så önskar kan föreskriva avvikande regler för sina bilder och kan även besluta att visningen ska upphöra.

Hembygdsföreningen har skrivit ett särskilt avtal med Västerbottens museum om hur deras bildmaterial får användas – andra berörda har självklart också rätt till särskilt avtal om det är befogat.

Sävar hembygdsförening
genom Tore Ericsson