Mish-cirkeln inför 2017

Det finns just nu ungefär 6800 bilder som du kan se som inloggad. Av dem har ”offentligheten” tillgång till cirka 4000.

Bland de resterande 2800 finns både utsorterade bilder och dubbletter som aldrig ska visas på annat sätt och mellan ett- och tvåtusen bilder som så småningom kommer att publiceras.

Det är alltså en ganska stor kö av foton som behöver kompletteras med uppgifter om innehåll och årtal med mera för att kunna visas för allmänheten. Bland dem är ganska många botsmarksbilder, sävarporträtt, föreningsbilder och annat som vi ska försöka hitta någon bra form att ta oss an så småningom.

I januari tänker vi fortsätta med Mish-cirkeln. Första träff på Hembygdsgården i Sävar kan bli till exempel torsdag 12/1 eller 19/1 och därefter varannan vecka. Hör av er den som föredrar ett eller annat datum eller veckodag! Och hur gör vi/ni i Botsmark?

Ny? Se information om Mish!             Till bilderna

G O T T   N Y T T   Å R !

Kommentera