Mish fortsätter torsdag 18 januari 2018 kl. 19

Minnen från Sävarådalen och Holmön: 

Studiecirkeln fortsätter att träffas på torsdagar var fjortonde dag med Tore Ericsson som cirkelledare. Den önskade flyttningen till onsdagar gick inte att genomföra.

Du som vill vara med i studiecirkeln ska komma till Hembygdsgården i Sävar när vi börjar den 18 januari klockan 19:00.

Sävars kommunvapen

Vi planerar att träffas 10 gånger klockan
19.00–21.15 följande onsdagar: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 5/4, 12/4, 26/4, 10/5 och 24/5.

De tre första gångerna är mest betydelsefulla för Studiefrämjandets handläggning av studiecirkeln.

Observera planen att att flytta påskveckans träff (29/3) till veckan efteråt (5/4) i stället.

Du som varit med tidigare – pröva att din inloggning fungerar!

Nya deltagare välkomnas, se information om Mish!

Välkommen!         Till Mish-bilderna

Kommentera