Nyheter

Mish fortsätter torsdag 18 januari 2018 kl. 19

Minnen från Sävarådalen och Holmön: 

Studiecirkeln fortsätter att träffas på torsdagar var fjortonde dag med Tore Ericsson som cirkelledare. Den önskade flyttningen till onsdagar gick inte att genomföra.

Du som vill vara med i studiecirkeln ska komma till Hembygdsgården i Sävar när vi börjar den 18 januari klockan 19:00.

Sävars kommunvapen

Vi planerar att träffas 10 gånger klockan
19.00–21.15 följande onsdagar: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 5/4, 12/4, 26/4, 10/5 och 24/5.

De tre första gångerna är mest betydelsefulla för Studiefrämjandets handläggning av studiecirkeln.

Observera planen att att flytta påskveckans träff (29/3) till veckan efteråt (5/4) i stället.

Du som varit med tidigare – pröva att din inloggning fungerar!

Nya deltagare välkomnas, se information om Mish!

Välkommen!         Till Mish-bilderna

Mish-program för hösten 2017

Vår studiecirkel som tar hand om fotografier från Sävarådalen och Holmön kommer att forsätta med träffar i Hembygdsgården klockan 19 varannan torsdagskväll med början 14 september.

Bokade dagar är 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 30/11 och 7/12. Det är sju gånger med uppehåll från julveckan till efter nyår då vi bestämmer nya datum.

Obs.: Extraträff torsdag 30 november 19:00!

Du kan se vad vi håller på med på Mish-hemsidan.

Välkomna alla nya och tidigare deltagare!

Tore med flera

 

 

Mish-cirkeln fortsätter den 26 januari 2017

Minnen från Sävarådalen och Holmön:

Studiecirkeln fortsätter att träffas på torsdagar var fjortonde dag med Tore Ericsson som cirkelledare.

Du som vill vara med i studiecirkeln bör komma till Hembygdsgården när vi börjar på torsdag den 26 januari klockan 19. Eller kom till något senare tillfälle:

Vi planerar att träffas klockan 19.00–21.15 följande torsdagar: 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6.
Du som varit med tidigare – pröva att din inloggning fungerar!

Nya deltagare välkomnas, se information om Mish!

Välkommen!

Till Mish-bilderna

Mish-cirkeln inför 2017

Det finns just nu ungefär 6800 bilder som du kan se som inloggad. Av dem har ”offentligheten” tillgång till cirka 4000.

Bland de resterande 2800 finns både utsorterade bilder och dubbletter som aldrig ska visas på annat sätt och mellan ett- och tvåtusen bilder som så småningom kommer att publiceras.

Det är alltså en ganska stor kö av foton som behöver kompletteras med uppgifter om innehåll och årtal med mera för att kunna visas för allmänheten. Bland dem är ganska många botsmarksbilder, sävarporträtt, föreningsbilder och annat som vi ska försöka hitta någon bra form att ta oss an så småningom.

I januari tänker vi fortsätta med Mish-cirkeln. Första träff på Hembygdsgården i Sävar kan bli till exempel torsdag 12/1 eller 19/1 och därefter varannan vecka. Hör av er den som föredrar ett eller annat datum eller veckodag! Och hur gör vi/ni i Botsmark?

Ny? Se information om Mish!             Till bilderna

G O T T   N Y T T   Å R !

I höst startar vi den 22 september

Minnen från Sävarådalen och Holmön:

Studiecirkeln fortsätter att  träffas på torsdagar var fjortonde dag med Håkan Karlsson som cirkelledare.

Du som vill vara med i studiecirkeln bör komma till Hembygdsgården när vi börjar på torsdag den 22 september klockan 19. Eller kom till något senare tillfälle.

Vi planerar att träffas mellan 19.00 och 21.15 följande torsdagar:

22 september (och ev. 29 september för sommarens flygfoton)
6 och 20 oktober
3 och 17 november
1 och 15 december

Alltså  22/9, (29/9,) 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12 och 15/12.
Du som varit med tidigare – pröva att din inloggning fungerar!

Nya deltagare välkomnas, se information om Mish!

Välkommen!

Till Mish-bilderna

Upphovsrättsregler för Mish

Efter lång erfarenhet av inlåning och uppläggning av fotografier i Mish-bildsamlingen har Hembygdföreningen nu kommit fram till regler för hantering av upphovsrätten till varje bild. Det här är första versionen som utarbetats, och vi tar gärna emot förslag till förbättringar eller förtydliganden.

Avtalet fick inte bli för krångligt men ändå så långt möjligt heltäckande utan att göra avkall på vad upphovsrättsinnehavare har rätt att kräva.

De har av olika skäl tagit lång tid att utforma men ska gälla för samtliga bilder i databasen sedan de första bilderna insamlades 2012.

I stället för enskilda avtal med var och en bidragsgivare förbinder sig Hembygdsföreningen att respektera och bevaka respektive upphovsrätt enligt det här generella avtalet: läs här!

Var och en upphovsrättsinnehavare som så önskar kan föreskriva avvikande regler för sina bilder och kan även besluta att visningen ska upphöra.

Hembygdsföreningen har skrivit ett särskilt avtal med Västerbottens museum om hur deras bildmaterial får användas – andra berörda har självklart också rätt till särskilt avtal om det är befogat.

Sävar hembygdsförening
genom Tore Ericsson

Mish-cirkeln fortsätter den 20 januari 2016

Minnen från Sävarådalen och Holmön:

Studiecirkeln fortsätter att  träffas på onsdagar var fjortonde dag med Håkan Karlsson som cirkelledare.

Du som vill vara med i studiecirkeln bör komma till Hembygdsgården när vi börjar på onsdag den 20 januari klockan 19. Eller kom till något senare tillfälle:

Vi planerar att träffas klockan 19.00–21.15 följande onsdagar: 20/1, 3/2, 17/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5 och 25/5.
Du som varit med tidigare – pröva att din inloggning fungerar!

Nya deltagare välkomnas, se information om Mish!

Välkommen!

Till Mish-bilderna

STUDIECIRKEL hösten 2015

Mish (Minnen från Sävarådalen och Holmön)

Höstens verksamhet blir i form av en studiecirkel som ska träffas en kväll i veckan var fjortonde dag liksom tidigare med Håkan Karlsson som cirkelledare.

Du som vill bli med i studiecirkeln bör komma till Hembygdsgården när vi börjar på onsdag den 9 september klockan 19. Eller kom till något senare tillfälle:

Vi träffs till att börja med den 9/9 och 23/9 klockan 19.00–21.15.

Hela programmet: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 och 16/12.

Titta gärna på bilderna i förväg och ta gärna med egen dator. Du som varit med tidigare – pröva att din inloggning fungerar!

Nya deltagare välkomnas, se information om Mish!

Välkommen!

Till Mish-bilderna

MISH-PROGRAM våren 2015

savar

Första träffen 2015 är onsdag 21 januari. Fortsättningsvis träffas vi varannan onsdag klockan 19:00 men hoppar över onsdag  i påskveckan.

För att undvika en hel månads påskuppehåll planerar vi för en extra onsdag den 25 mars och därefter byte från jämna till udda veckor med avslutning den 20 maj:

21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5 och 20/5.

Eventuella ändringar kommer att meddelas här.

Ta gärna med egen dator och titta gärna på bilderna och pröva inloggning som förberedelse!

Nya deltagare är välkomna. Se INFORMATION om Mish!

Välkommen!

Till Mish-bilderna!

EU-projektet kommer att avslutas, men …

Den sista juni tappar vi Europa-unionens handfasta ledning, och projektet kommer att slutredovisas. Men vi är givetvis beredda att sedan fortsätta på egen hand!

Och innan dess blir det en guidad resa till Sävaråns källflöden med start från Sävar på Kristi himmelsfärds dags morgon. Det blir en heldagsutflykt med viss förplägnad. Ring 090-50177 (Håkan) eller 090-98352 (Tore) för efteranmälan eller om du vill ansluta uppströms!

Detta blir avslutningen på vårterminen, och alla uppmanas lämna alla kvitton för eventuella kvarvarande ersättningar i samband med utflykten.
Men vi planerar fortsättning till hösten, och återkommer med information efter sommaren.

Vi ses om inte annat till hösten och önskar oss vackert väder och en fin sommar! / Tore

Till Mish-bilderna!