Nyheter

Mish fortsätter torsdag 18 januari 2018 kl. 19

Minnen från Sävarådalen och Holmön: 

Studiecirkeln fortsätter att träffas på torsdagar var fjortonde dag med Tore Ericsson som cirkelledare. Den önskade flyttningen till onsdagar gick inte att genomföra.

Du som vill vara med i studiecirkeln ska komma till Hembygdsgården i Sävar när vi börjar den 18 januari klockan 19:00.

Sävars kommunvapen

Vi planerar att träffas 10 gånger klockan
19.00–21.15 följande onsdagar: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 5/4, 12/4, 26/4, 10/5 och 24/5.

De tre första gångerna är mest betydelsefulla för Studiefrämjandets handläggning av studiecirkeln.

Observera planen att att flytta påskveckans träff (29/3) till veckan efteråt (5/4) i stället.

Du som varit med tidigare – pröva att din inloggning fungerar!

Nya deltagare välkomnas, se information om Mish!

Välkommen!         Till Mish-bilderna

Musikcafé söndag 24 september

Sten-Åkes Trio

Höstens första musikcafé med allsång i Sävar Hembygdsgård söndag 24 september 2017 kl. 18.30. För musiken och allsången svarar Sten-Åkes Trio.

Välkomna! Endast 60 kr. med fika!

Sävar Hembygdsförening

Mish-program för hösten 2017

Vår studiecirkel som tar hand om fotografier från Sävarådalen och Holmön kommer att forsätta med träffar i Hembygdsgården klockan 19 varannan torsdagskväll med början 14 september.

Bokade dagar är 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 30/11 och 7/12. Det är sju gånger med uppehåll från julveckan till efter nyår då vi bestämmer nya datum.

Obs.: Extraträff torsdag 30 november 19:00!

Du kan se vad vi håller på med på Mish-hemsidan.

Välkomna alla nya och tidigare deltagare!

Tore med flera

 

 

Musikcafé söndag 7 maj

Musikcafé med allsång i Sävar Hembygdsgård med dragspel och tre fioler söndag 7 maj kl. 18.30. Allsången leds av Ewa Lundholm. Dragspel: Martin Alperud. Fiol: Per-Olof Hopfgarten, Stig Johansson och Anita Junes.

Välkomna! Endast 60 kr. med fika!

Sävar Hembygdsförening

Berättarcafé 2017-04-23

Söndagen den 23 april kl 18.30 är det berättarcafé i Sävar Hembygdsgård. Ornitologen Christer Olsson Umeå, berättar och visar bilder med tema ”Västerbottniska fåglar”. Frågestund samt fika. Inträde 60 kr. Alla välkomna!

Mish-cirkeln fortsätter den 26 januari 2017

Minnen från Sävarådalen och Holmön:

Studiecirkeln fortsätter att träffas på torsdagar var fjortonde dag med Tore Ericsson som cirkelledare.

Du som vill vara med i studiecirkeln bör komma till Hembygdsgården när vi börjar på torsdag den 26 januari klockan 19. Eller kom till något senare tillfälle:

Vi planerar att träffas klockan 19.00–21.15 följande torsdagar: 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6.
Du som varit med tidigare – pröva att din inloggning fungerar!

Nya deltagare välkomnas, se information om Mish!

Välkommen!

Till Mish-bilderna

Mish-cirkeln inför 2017

Det finns just nu ungefär 6800 bilder som du kan se som inloggad. Av dem har ”offentligheten” tillgång till cirka 4000.

Bland de resterande 2800 finns både utsorterade bilder och dubbletter som aldrig ska visas på annat sätt och mellan ett- och tvåtusen bilder som så småningom kommer att publiceras.

Det är alltså en ganska stor kö av foton som behöver kompletteras med uppgifter om innehåll och årtal med mera för att kunna visas för allmänheten. Bland dem är ganska många botsmarksbilder, sävarporträtt, föreningsbilder och annat som vi ska försöka hitta någon bra form att ta oss an så småningom.

I januari tänker vi fortsätta med Mish-cirkeln. Första träff på Hembygdsgården i Sävar kan bli till exempel torsdag 12/1 eller 19/1 och därefter varannan vecka. Hör av er den som föredrar ett eller annat datum eller veckodag! Och hur gör vi/ni i Botsmark?

Ny? Se information om Mish!             Till bilderna

G O T T   N Y T T   Å R !