Bli medlem

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Medlemskap ger dig rabatt vid hyra av Byagården.

Genom ditt medlemskap hjälper du oss i styrelsen att driva och underhålla Byagården och att genomföra olika aktiviteter som till exempel musikcafeér.

Du blir medlem genom att betala in årsavgiften på bankgiro 5043-0875 (glöm inte namn/adress/telefon!).

Eller kontakta någon av oss i styrelsen eller ring 090-50 000!