Hitta hit

Hembygdsgården är belägen på Bruksbacken  vid Forsells väg söder om kyrkan mittemot Klockargården. De är två av husen vid bruksgatan mellan kyrkan och herrgården åtminstone sedan mitten av 1800-talet, senare förflyttade till nya lägen vid samma väg.