Bli medlem

Stöd gärna våran Bygdegårdsförening genom att betala 50 kronor/år eller ännu bättre köp ett andelsbevis för 200 kronor.

Detta kan ni göra på två sätt:

Kontakta vår kassör Petra genom att maila henne petra_frejborg@hotmail.com

eller prata med någon ur styrelsen under ett av våra arrangemang.