Försäkringen och försäkringsprojektet

Under 2016-2017 deltar Sjuhärads Bygdegårdsdistrikt i förbundets försäkringsprojekt. Under denna flik kommer vi uppdatera med information om projektet.

 

Kontaktpersoner är Ulla Lennartsson och Thure Andersson. Deras kontaktuppgifter finner ni under fliken ”kontakta oss”

FÖRSÄKRINGSPROJEKTET

Förbundsstyrelsen har beviljat medel till en förlängning av det skadeförebyggande projektet att gälla under hela året 2017.

Det är alltså inte för sent än att köpa och installera larm, för att få bidrag och säkerhetsrabatt!

Under hela projekttiden gäller fortfarande 75% rabatt för inköp och installation av vattenfelsbrytare, brand- och inbrottslarm, upp t o m 7 500 kr per larm. Man får även rabatt på försäkringen året därpå om man köpt och installerat innan 31 oktober året innan. Med säkerhetsrabatten som räknas av varje år har du snart sparat in kostnaden för larm och installation.

31 oktober
Sista datum att anmäla vidtagna åtgärder för att få säkerhetsrabatt på försäkringspremien för 2018.

31 december
Sista datum för att vidta och anmäla åtgärder till försäkringskansliet för att få det utökade investeringsbidraget inom projektet.

1 maj 2018
Sista datum för att ansöka om och få det utökade investeringsbidraget för vidtagna åtgärder. Vattenfelsbrytare/larm måste vara inhandlade och installerade och anmälda till försäkringskansliet senast 31 december. Skriv en ansökan och bifoga kvitton på inköp och installation.

Vi kommer nu under hösten 2017 att ta kontakt med de föreningar som inte varit med på något av våra informationsmöten under hösten 2016 och även arrangera möten i dessa områden. Vi kommer också att höra av oss till föreningar som varit intresserade av att investera i vattenfelsbrytare och larm men av någon anledning inte gjort det än.

Försäkringskansliet föreslår inköp av vattenfelsbrytaren Vatette. Den köps in direkt från VA-installatör. Brand- och inbrottslarm kan köpas in och installeras av Larma, men man kan även köpa från annan leverantör. Om du är osäker, ring Försäkringskansliet och be om förhandsbesked om larmet du tänkt köpa ger rätt till investeringsbidrag.

Vill din förening ha information om de generösa investeringsbidragen under projekttiden och säkerhetsrabatterna!

 

Exempel:

Åtgärd

Investeringsbidrag under projekttid

Investeringsbidrag övrig tid

Vattenfelsbrytare

75% maximalt 7 500 kr i bidrag

50% maximalt 5 000 kr

Inbrottslarm

75% maximalt 7 500 kr i bidrag

50% maximalt 5 000 kr

Brandlarm

75% maximalt 7 500 kr i bidrag

50% maximalt 5 000 kr