Om distriktet

Sjuhärads distrikt

har 56 bygdegårdsföreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Distriktsstyrelsen arbetar med samordning och utbildning för de personer som är verksamma i de lokala föreningarna. Distriktet hjälper vidare till med att förmedla olika kulturaktiviteter. såsom teater, sång, musik, film, konst och utställningar. En annan viktig funktion är rådgivning kring byggfrågor till de föreningar som planerar renovering och upprustning.

Nytt infoblad om distriktet framtagit 2015

Infoblad Sjuhärads Bygdegårdsdisrikt

Distriktets uppgift

(ur distriktets stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

Distriktets ledning

Distriktet leds av en styrelse som arbetar ideellt.  Ni hittar oss under rubriken ”Kontakta oss”