Historik

Sjuhärads distrikt hette tidigare Södra Älvsborgs distrikt. Det bildades 1949. Då var 18 föreningar anslutna till distriktet.

2005  namnändrades distriktet till Sjuhärad.