Personuppgiftshantering

Distriktsstyrelsen har den 22 maj 2018 antagit en policy för hur personuppgiftshantering ska ske i distriktet med anledning av GDPR inom EU.

 

Policyn kan du läsa här. Den kommer också att uppdateras årligen

Policy-personuppgiftshantering BR distriktet