Kallelse, handlingar

 

2018:

Kallelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Föredragningslista 2018

VERKSAMHETSPLAN 2018

Ekonomi 2017

Budget för år 2018

 

2017:

KALLELSE 2017

240-Foredragningslista-d-stamma-2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 SPL

Ekonomi 2016

VERKSAMHETSPLAN 2017

Budget för år 2017

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2017

2015

Verksamhetsplan 2015

Budget 2015

KALLELSE DISTRIKTSSTÄMMA 2015

240-Foredragningslista-d-stamma-2015

 

2016:

KALLELSE DISTRIKTSSTÄMMA 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSPLAN 2016 SJUHÄRADS BYGDEGÅRDSDISTRIKT

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse 2016

Ekonomi 2015

Budget 2016

240-Foredragningslista-d-stamma-2016