Arrangörsstöd

Arrangörsstöd till bygdegårdar i bygdegårdsdistrikten Skaraborg, Sjuhärad och Västra

Ska ni arrangera ett offentligt kulturarrangemang, med professionella aktörer, i er bygdegård? Då kan ni ansöka om arrangörsstöd!

Bygdegårdsföreningar, anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund, tillhörande bygdegårdsdistrikten i Skaraborg, Sjuhärad och Västra har tillgång till ett arrangörsstöd från Västra Götalandsregionen.

Samverka med flera
Arrangörsstödet kan stödja offentliga kulturarrangemang med professionella aktörer inom alla konstområden och genrer. Stödet är till för att föreningarna ska våga och kunna satsa på kulturell verksamhet i sin lokal. Tänk på att det är en fördel att ha en eller flera samarbetspartners, t.ex. studieförbund, teaterförening, GöteborgsOperan, LRF, hembygdsförening, Svenska kyrkan, frikyrkan, idrottsrörelsen och lokala utvecklingsgrupper.

Förlusttäckningsbidrag
Stödet är ett förlustbidrag och är begränsat till 15.000 kr per arrangemang och maximalt tre arrangemang per år.

Samarbeta med flera
När ni planerar årets kulturarranemang – sök samarbeten med flera olika parter, sök medfinansiering genom samverkan med flera och sök alltid Arrangörsstödet, så kan ni använda stödet till de arrangemang som de sedan verkligen behövs. Och även om arrangemanget inte gick med förlust ska ni redovisa arrangemanget, för det ingår i statistiken över verksamheten till Västra Götalandsregionen. Ni kan också söka småplatsstöd från Riksteatern Västra Götaland och då är det ju också jättebra att samarbeta med en lokal teaterförening.