Uppföljning verksamhetsplanen

På stämman i Remmene Bygdegård, Herrljunga 17/4 2016 beslutades om att bygdegårdarna i Sjuhärad vill kunna följa distriktets arbete på ett bättre sätt. Därför kommer vi på denna sida att kontinuerligt att uppdatera vad vi gör i distriktet och koppla det till verksamhetsplanen

Tisdag 28 november hade distriktet sista mötet för i år och då konstaterades att följande mål för 2017 är uppnådda: 

Vi har deltagit i försäkringsprojektet och det har resulterat i att 10 vattenfelsbrytare har installerats, 3 enkla brandlarm har installerats samt 3 enkla inbrottslarm har installerats. I och med detta så är målet med försäkringsprojektet uppnått.

Tisdag 3 oktober hade distriktet styrelsemöte och följde upp målen i verksamhetsplanen. De mål som är uppnådda för 2017 är: 

-Vi deltar detta året i förbundets försäkringsprojekt. Vi har satt som mål att 10 vattenfelsbrytare ska vara installerade i våra bygdegårdar. Med 3 månader kvar så är 9 st installerade – målet nästan upp nåt.

-Att distriktet vägleder bygdegårdsföreningarna mot barn och ungdomsverksamhet – 2017 deltar distriktet i förbundets projekt ”Det är väl ingen kost att läsa”. 3 bygdegårdar i Sjuhärad deltar – Ambjörnarp, Örsås och Kalv – Mycket aktiviter i dessa bygdegårdar då och mycket är riktat till barn och unga – målet delvis upp nåt.

Tisdag 23 maj hade distriktet styrelsemöte och följde upp målen i verksamhetsplanen. De mål som är uppnådda för 2017 är: 

-att anordna en utbildningsdag i distriktet – detta gjordes i januari

-att information om landsbygdsprogrammet sprids -information om detta har ägt rum på utbildningsdag, stämma, i nyhetsbrev, på hemsida och Facebook sida – pågår

-att informera och höja säkerhetsnivån och minska tillbuden i distriktets anslutna föreningar – pågår via försäkringsprojektet som vi deltar i

Vi följer upp verksamhetsplanen igen i augusti

Tisdag 25 oktober hade distriktet styrelsemöte och följde upp målen i verksamhetsplanen. De mål som är uppnådda för 2016 är:

-att distriktet ska inneha 5 nya miljödiplom vid årets slut. 5 nya föreningar har ansökt om miljödiplom 1 och därmed är det målet uppnått.

 

Tisdag 30 augusti hade distriktet styrelsemöte och följde upp målen i verksamhetsplanen. De mål som är uppnådda för 2016 är:

– att distriktet tar fram en kulturstrategi. Detta arbete är påbörja tillsammans med de övriga distrikten i Västra Götaland.

Nästa möte är 25/10 och då fortsätter arbetet med uppföljning av verksamhetsplanen

 

Tisdag 17 maj hade distriktet styrelsemöte och följde upp målen i verksamhetsplanen. De mål som är uppnådda för 2016 är:

-att anordna en utbildningsdag i distriktet – detta gjordes i januari

-att ta fram en kulturstrategi – arbetet är påbörjat

-att distriktet ska ha 5 nya miljödiplom vid årets slut – kontinuerlig information om detta

-att stärka försäkringen – vi deltar i nationellt försäkringsprojekt ordnat av förbundet

-att information om landsbygdsprogrammet sprids -information om detta har ägt rum på utbildningsdag, stämma, i nyhetsbrev, på hemsida och Facebook sida

 

Nästa möte är 30/8 och då följer vi upp verksamhetsplanen igen!