Välkommen

Välkommen till Skånes Bygdegårdsdistrikt !
Skånes Bygdegårdsdistrikt består av 53 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna, information och stöd i ekonomiska frågor, byggnadsfrågor, bygdegårdsförsäkringen, miljödiplom, hemsidor m.m. samt tips om olika kulturaktiviteter. Distriktet kallar till stämmor och informationsträffar och det är viktigt att så många som möjligt deltar. Vi välkomnar också nya föreningar till oss.

Distriktets ombud på BR:s förbundsstämman i Lundsbrunn, Skaraborg den 29 – 31 maj

Skåne bygdegårdsdistrikt representerades på förbundsstämman av Britt-Marie Jobacker, Hjärup, Karin Olsson, Sjöbo, Ingrid Sandelin, Sjöbo och Rolf Stridsberg, Skurup.

Skåne bygdegårdsdistrikt representerades på förbundsstämman av Britt-Marie Jobacker, Hjärup, Karin Olsson, Sjöbo, Ingrid Sandelin, Sjöbo och Rolf Stridsberg, Skurup.

 

 

 

 

Nyheter