Välkommen

Välkommen till Skånes Bygdegårdsdistrikt !
Skånes Bygdegårdsdistrikt består av 54 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna, information och stöd i ekonomiska frågor, byggnadsfrågor, bygdegårdsförsäkringen, miljödiplom, hemsidor m.m. samt tips om olika kulturaktiviteter. Distriktet kallar till stämmor och informationsträffar och det är viktigt att så många som möjligt deltar. Vi välkomnar också nya föreningar till oss.

Skånes förbundsstämmoombud 2017 i Trollhättan

Fr.v. Thomas Andersson, Grevie Bygdegård, Karin Olsson, förbundsrepresentant, Ingrid Sandelin, Solvalla Sjöbo, Lena Hammerli, Oppmanna-Vånga Bygdegårdsförening, Johanna Lundqvst Björn, Östra Karups Bygdegård, Rolf Stridsberg, Börringe Bygdegård.

Skånes förbundsstämmoombud 2016 i Hudiksvall

Skånes förbundsstämmoombud 2016 i Hudikssvall. Fr.v. Ingrid Sandelin, Ronny Persson, Karin Olsson och

Fr.v. Ingrid Sandelin, Solvalla Sjöbo, Ronny Persson Erikslund, Ystad, Karin Olsson Solvalla Sjöbo och Ginny Sköld, Västra Sönnarslövs bygdegård, Klöva Hallar, Klippan.

Nyheter