Välkommen

Välkommen till Skånes Bygdegårdsdistrikt !
Skånes Bygdegårdsdistrikt består av 54 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna, information och stöd i ekonomiska frågor, byggnadsfrågor, bygdegårdsförsäkringen, miljödiplom, hemsidor m.m. samt tips om olika kulturaktiviteter. Distriktet kallar till stämmor och informationsträffar och det är viktigt att så många som möjligt deltar. Vi välkomnar också nya föreningar till oss.

 

 

Skånes förbundsstämmoombud 2016 i Hudiksvall

Skånes förbundsstämmoombud 2016 i Hudikssvall. Fr.v. Ingrid Sandelin, Ronny Persson, Karin Olsson och

Fr.v. Ingrid Sandelin, Solvalla Sjöbo, Ronny Persson Erikslund, Ystad, Karin Olsson Solvalla Sjöbo och Ginny Sköld, Västra Sönnarslövs bygdegård, Klöva Hallar, Klippan.

 

 

 

 

Nyheter

 • Årsstämma i Kyrkheddinge hemvärnsgård

  Publicerat:

  Distriktet håller sin årsstämma i Kyrkheddinge hemvärnsgård , G:a Dalbyvägen 194, Staffanstorp, söndagen den 23 april kl. 10,00. Kallelse, övriga handlingar och hur man anmäler och betalar kommer här. Alla medlemsföreningar är välkomna!

 • Rapport från Miljö – och Försäkringskonferens

  Publicerat:

  Distriktsordförande Karin Olsson och försäkringsansvarige Rolf Stridsberg har deltagit i en Miljö – och Försäkringskonferens i regi av Bygdegårdsförsäkringen. Rapport från konferensen finns här.

 • Framtidens bygdegårdsrörelse.

  Publicerat:

  Till Bygdegårdsföreningar och Distrikt. På förbundsstämman 2016 tog vi beslut om att inleda ett utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse. Ett arbete som ska involvera hela bygdegårdsrörelsen. Vi vill nu bjuda in Dig och Din förening och alla distrikten att vara med i utvecklingsarbetet för framtidens bygdegårdsrörelse. Det är vi tillsammans som ska göra detta arbete. Bifogat finns alla information om utvecklingsarbetet. Vi […]

 • Nyhetsbrev Skånedistriktet

  Publicerat:

  Nu har vi ett Nyhetsbrev med information både från distrikt och förbund genom ordf. Karin Olsson. Det vänder sig till alla medlemsföreningar i Skåne.  Läs här!

 • Ny medlem!

  Publicerat:

  Vi hälsar Södra Åby Hembygdsförening, Trelleborg välkomna som medlemmar i Bygdegårdsdistriktet! Vi hoppas att ni ska få stor glädje och nytta av medlemsskapet och att vi får glädjen att träffa er på våra olika träffar och stämmor.