2017-06-06, Rapport från Bygdegårdarnas Förbundsstämma i Västra Distriktet, Trollhättan, 3-4 juni 2017

Fredagen 2/6 innebar tidig biltur från Skåne, från Sjöbo vid 6 för att vara framme i Trollhättan vid 11.

Studiebesök i 3 bygdegårdar: Bäckegården, Bäckefors i Dalsland-Rapport om utvecklingsarbetet som pågår inom Bygdegårdsrörelsen för att få fram ett nytt idéprogram, som kan utveckla arbetet och möta framtiden.

Läs mer…

Kommentera