Informationsträff 2017-08-30 ”Tidiga insatser för asylsökande”

INFORMATIONSTRÄFF 2017-08-30

Ny utlysning av TiA-medel (Tidiga insatser för asylsökande).

Onsdagen den 30 augusti kl. 13.00-15.30 bjuder Länsstyrelsen Skåne i samverkan med NÄTVERKET – Idéburen sektor in till ett möte för att informera om höstens utlysning av statsbidrag för tidiga insatser riktade till asylsökande (TiA).       Läs mer.

 

Kommentera