Nu är det dags med inventering av idéburna lokaler i Skåne

2017-10-16

Till samtliga medlemmar i distriktet:

För att möjliggöra för idéburna organisationer att i högre utsträckning än idag hyra lokaler av varandra istället för att hyra in sig i kommersiella konferenslokaler, behövs en lättöverskådlig sammanställning av vilka lokaler som finns att tillgå. Vänligen ifyll uppgifterna så snart som möjligt.

Klicka här för mer info och länk till enkäten.

Kommentera