Nyheter

Nu är det dags med inventering av idéburna lokaler i Skåne

2017-10-16

Till samtliga medlemmar i distriktet:

För att möjliggöra för idéburna organisationer att i högre utsträckning än idag hyra lokaler av varandra istället för att hyra in sig i kommersiella konferenslokaler, behövs en lättöverskådlig sammanställning av vilka lokaler som finns att tillgå. Vänligen ifyll uppgifterna så snart som möjligt.

Klicka här för mer info och länk till enkäten.

Idékläckarkvällen i Ignaberga 3 oktober 2017

Idekläckarkväll – Workshops – Landsbygdsutveckling Leader

Från idé till verklighet

Bygdegårdarna Skåne och Hela Sverige skall leva Skåne tillsammans med Leader Lag Perstorp-Hässleholm bjöd in bygdegårdar och utvecklingsgrupper i kommunerna Hässleholm och Perstorp till en idékläckarkväll.

Klicka här för att läsa mer om Idékläckarkvällen i Ignaberga på hemsidan”Hela Sverige skall leva”.

Klicka här för läsa anteckningar från kvällen.

 

 

Inbjudan idékläckarkväll 3 oktober – för bygdegårdar och utvecklingsgrupper i Perstorp och Hässleholms kommuner

Idekläckarkväll den 3 oktober 2017 i Ignaberga Bygdegård. Anmälan senast 28 september till Sven-Olof Bengtsson på mailadress:

sven-olof.bengtsson@bjarenet.com

Inbjudan vänder sej til bygdegårdar och utvecklingsgrupper i Perstorp och Hässleholm dvs Lag PH

Styrelserna är naturligtvis också välkomna!

Klicka här för mer information. Klicka här för kallelse.

Informationsträff 2017-08-30 ”Tidiga insatser för asylsökande”

INFORMATIONSTRÄFF 2017-08-30

Ny utlysning av TiA-medel (Tidiga insatser för asylsökande).

Onsdagen den 30 augusti kl. 13.00-15.30 bjuder Länsstyrelsen Skåne i samverkan med NÄTVERKET – Idéburen sektor in till ett möte för att informera om höstens utlysning av statsbidrag för tidiga insatser riktade till asylsökande (TiA).       Läs mer.

 

2017-06-06, Rapport från Bygdegårdarnas Förbundsstämma i Västra Distriktet, Trollhättan, 3-4 juni 2017

Fredagen 2/6 innebar tidig biltur från Skåne, från Sjöbo vid 6 för att vara framme i Trollhättan vid 11.

Studiebesök i 3 bygdegårdar: Bäckegården, Bäckefors i Dalsland-Rapport om utvecklingsarbetet som pågår inom Bygdegårdsrörelsen för att få fram ett nytt idéprogram, som kan utveckla arbetet och möta framtiden.

Läs mer…

Framtidens bygdegårdsrörelse.

Till Bygdegårdsföreningar och Distrikt.

På förbundsstämman 2016 tog vi beslut om att inleda ett utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse. Ett arbete som ska involvera hela bygdegårdsrörelsen.

Vi vill nu bjuda in Dig och Din förening och alla distrikten att vara med i utvecklingsarbetet för framtidens bygdegårdsrörelse. Det är vi tillsammans som ska göra detta arbete. Bifogat finns alla information om utvecklingsarbetet.

Vi ser fram emot att göra denna resa tillsammans med er!

Vänliga hälsningar
Maria Anstett-Andersson
Förbundssekreterare Bygdegårdarnas Riksförbund
Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm
Tel: 072-519 20 62

maria@bygdegardarna.se