Om distriktet

Skånes Bygdegårdsdistrikt består av 54 föreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Bygdegårdsdistriktet arbetar för samordning och utbildning för föreningarna samt att nå ut med olika kulturaktiviteter.

Bygdegårdsföreningarna arbetar med att tillhandahålla bra samlingslokaler för bygdens folk och drivs i regel som ideell förening.

Engagemanget från föreningslivet på orten har stor betydelse för detta arbete.