Distriktsstämmor

Bild från distriktsstämman i Klöva Hallar den 3 maj 2015

059

Fr, v. Lovisa Birath, Vi Unga, Benny Jansson, BR, Karin Olsson, ordf.& Gunnar Olsson, ordf. i värdföreningen

Fler bilder under fliken till vänster.