Bilder från distriktsstämman i Erikslunds bygdegård den 4 maj 2014

Erikslunds bygdegård

Erikslunds bygdegård

Monica Ericsson, BRs riksförbund informerar

Monica Ericsson, BRs riksförbund informerar

Förslöv berättar om sitt projekt "Ungdomens kulturhus"

Förslöv berättar om sitt projekt ”Ungdomens kulturhus”

Underhållning av ”rockaren” Per-Ola Sandberg, Svedala. Här tillsammans med Erikslunds ordförande Anders Persson.

Underhållning av ”rockaren” Per-Ola Sandberg, Svedala. Här tillsammans med Erikslunds ordförande Anders Persson.

Karl-Axel avgående ordf. och Åke, avg. kasssör avtackas av nyvalda ordföranden Karin Olsson

Karl-Axel avgående ordf. och Åke, avg. kasssör avtackas av nyvalda ordföranden Karin Olsson

Karl-Axel lämnar och Karin Olsson kommer

Karl-Axel lämnar och Karin Olsson kommer

Den nyvalda styrelsen

Den nyvalda styrelsen