Bilder från distriktsstämman i Rönnehäll den 6 maj 2012

Ordf. Karl-Axel Persson & sekr. Elisabet Ekwurtzel
Dragning på lotterierna
Stämmodeltagare
Stämmodeltagare

Duktiga dansare

Uppvisning av Rönnehälls Folkdanslag

Köksresan

Köksresan

Carina Hördegård, BR

Carina Hördegård, BR

Ingrid Sandelin informerar

Ingrid Sandelin informerar