Skånes ombud 2013

Distriktets ombud på BR:s förbundsstämman i Boden den 1 – 2 juni 2013

Lm-representanter

Karin Olsson, Solvalla, Rolf Stridsberg, Trelleborg,  Ingrid Sandelin, Solvalla och Erik Evaldsson, Rönnehäll.