Skånes stämmoombud 2015

Distriktets ombud på BR:s förbundsstämman i Lundsbrunn, Skaraborg den 29 – 31 maj

Skåne bygdegårdsdistrikt representerades på förbundsstämman av Britt-Marie Jobacker, Hjärup, Karin Olsson, Sjöbo, Ingrid Sandelin, Sjöbo och Rolf Stridsberg, Skurup.

Skåne bygdegårdsdistrikt representerades på förbundsstämman av Britt-Marie Jobacker, Hjärup, Karin Olsson, Sjöbo, Ingrid Sandelin, Sjöbo och Rolf Stridsberg, Skurup.