Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en del förändringar för dem som behandlar personuppgifter för att stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Det centrala i lagen handlar om att varje person har rätt till sina egna personuppgifter.

Det innebär att ingen får samla in, lagra eller sprida personuppgifter utan vederbörandes samtycke. För er i en bygdegårdsförening gäller det alltså att se över hur ni behandlar personuppgifter för era medlemmar och skapa rutiner för att detta sker säkert och med samtycke från respektive medlem.

GDPR, vägledning för föreningar och medlemsorganisationer

Läs tips på hur föreningen kan hantera detta  >>

Handlingsplan Dataskyddsförordningen – GDPR (1) (2)

GDPR på en minut, film från Youtube

Datainspektionens hemsida, GDPR

_ _ _

Styrelsen BR Skåne tillämpar riktlinjer i enlighet med GDPR gällande personuppgiftshantering och i föreningen finns utsedda dataansvariga (se fliken ”kontakta oss”).

Styrelsens uppgifter på hemsidan har godkänts av var och en.

Utöver ovannämnda handhas inga personuppgifter på distriktsnivå.