Landsbygdsutveckling i Skåne

Under denna rubrik kommer vi att samla all information som är viktig för bygdegårdarna att känna till. Det finns nya pengar att ta del av. Viktigt att vi inte missar detta! Så titta in här med jämna mellanrum! Hoppas att alla vill ta vara på möjligheten att få pengar. Distriktet hjälper till med ansökan!

Öppna och läs eller ladda ner:

-Nyhetsbrev från Skåne Ess 2 juni 2016

-Lite info om diverse bidrag inför landsbygdsutvecklingen
2016-2020
-Tips på Integrationsprojekt fr. Ö. Karup  + ansökan till kommunen
-Mall med kommentarer för ansökan om investeringsmedel
ur Landsbygdsprogrammet

-Boverket, investeringsstöd
-Möjlighet att söka investeringsstöd hos Länsstyrelsen
 -Leader i Skåne
-Stöd från Jordbruksverket
-Strategi för Landsbygdsutveckling Skåne
54 bygdegårdar i relation till LLU (Leader) områden
-Nya EU program – Nya möjligheter
-Guide till EU-program
-Låt landsbygdens röster tala..
-Power Point
-Nya handboken i lokal finasiering