Träff i Örkeneds Bygdegård, Rumpeboda 20 oktober 2017

Träff med Örkeneds Bygdegård i Rumpeboda 171020.

Deltog gjorde Erik Bengtsson, ordf, Essie Bengtsson, ledamot och kassören.

Efter dispens har nu kommunen ålagt föreningen att se till att det finns en godkänd infiltrationsanläggning till fastigheten våren 2019. Mycket bergigt område här i hörnet mellan Skåne-Småland och Blekinge.

Fastigheten värms idag upp med värmepump. Verksamhet i huset minst 30g/år med matlagning för herrar, studiecirklar, danskvällar, kyrkan med gudstjänster och sång vid påsk-sommar och Lucia, höstmarknad, scoutläger och privata fester.

Kommunen bidrar med 7000:- i driftsbidrag.  Tillhör Osby kommun.

Vi resonerar om att prova att söka pengar genom Länsstyrelsen för investeringar med hjälp av distriktet.

Man ska inte vara så blygsam utan tycka att det som görs är viktigt och trycka på vad det får för konsekvenser om det inte kan göras och bygdegården läggas ner.

Entreprenör ska räkna på ny och godkänd anläggning.

Trycka på samarbetet med scouter, kyrkan och SV.

Karin undersöker hur och när vi går vidare med Länsstyrelsen och skriver en liten rapport.

Sven-Olov tittar på verksamhetsplanen och ekonomin samt stöttar Erik med ansökan.

Erik, ord förande börjar skriva på en motivering och ansökan.

Tack för god fika och vi hörs snart igen!

Karin Olsson, ordförande, miljö- och landsbygdsansvarig samt Sven-Olof Bengtsson, landsbygdansvarig.