Miljö

MILJÖDIPLOM

I distriktet ansvarar distriktsordförande för miljöfrågorna. Inom detta område pågår ett arbete med att miljöcertifiera våra lokala bygdegårdsföreningar. Det sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och utbildningen är stegvis och som ett bevis på detta erhåller man miljödiplom.

Följande föreningar i Skåne har nått en bit på väg:

Miljödiplom 1:  Oppmanna-Vånga Brunnen, Rydsgårdshus och Solvalla Bygdegård.
Miljdiplom 2: Rydsgårdshus och Solvalla Bygdegård.
Miljödiplom 3: Solvalla Bygdegård
Vi har 5 1:or på gång