Distriktsstämma den 23 april 2017, hemvärnsgården i Kyrkheddinge

Söndagen den 23 april höll BR i Skåne sin distriktsstämma i Kyrkheddinge hemvärnsgård. Närmare ett 50-tal ombud fanns på plats. Ordförande Karin Olsson, Sjöbo, hälsade alla hjärtligt välkomna och informerade bland annat om landsbygdsutveckling. (Hemvärnsgårdens ordförande Magnus Clarin berättade om byggnadens intressanta historia).

Förbundsordförande Ola Johansson presenterade framtidens bygdegårdsrörelse och det gjordes gruppindelning för mötesdeltagarna med arbete gällande utvecklingsfrågor med en snabbredovisning för alla (klicka här för att läsa sammanställning av svaren).

Vidare fastställdes en kulturstrategi.

Det är av stor betydelse att man på varje bygdegård har en kulturansvarig – kultur förenar möten!

Miljödiplom 1 utdelades till Knislinge Bygdegård och Tommarps Bygdegård och Miljödiplom 3 utdelades till Solvalla Bygdegård.

Silvernålar överräcktes till Ingrid Johansson – som också avtackades för sin tid som styrelseledamot/webansvarig samt Britt-Marie Jobacker.

Bilder från stämman

Årsmötets handlingar:
Kallelse
Dagordning Skånes Bygdegårdsdistrikt
Budget
Motion
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Kulturstrategi för skånes Bygdegårdsdisktrikt
Miljöpolicy för Skånes Bygdegårdsdistrikt
Jämställdhets – och likabehandlingsplan SkånesBygdegårdsdistrikt
Landsbygdsutveckling i Skåne