Distriktsstämma den 3 maj 2015, Klöva Hallar Västra Sönnarslövs bygdeförening

Distriktet har hållit sin stämma i det vårgröna, sköna Klöva Hallar i Klippan söndagen den 3 maj. 23 föreningar och c:a 50 ombud var på plats vilket var jättebra.
Ordförande Karin Olsson hälsade välkommen och öppnade stämman. Efter inledningen tog Benny Jansson från BR över och informerade om landsbygdsutveckling i form av nya stora pengar som bygdeföreningarna kan söka. Mer information kommer att läggas upp här. Vi Unga representerades av Lovisa Birath och hon informerade om Vi Unga och möjligheten till givande samarbete med bygdegårdarna. Gunnar Olsson, ordf. i värdföreningen V. Sönnarslövs bygdeförening, Klöva Hallar, informerade bl.a. om bygdegårdens tillkomst. Efter den goda lunchen, tog förhandlingarna vid under ledning av Jan Lindberg. Karin Olsson, Solvalla omvaldes till ordförande och till övriga styrelsen valdes Britt-Marie Jobacker, SV,  Rolf Stridsberg, Börringe, Ronny Persson, Erikslund och Ingrid Johansson, Boalt. Ersättare: Jan-Olof Thylander och Thomas Andersson. Under fliken ”Kontakt” kommer den nya styrelsen att finnas samt andra viktiga personer. Stämman antog en handlingsplan ”Strategi för landsbygdsutveckling i Skåne”. Nytt material kommer att läggas upp efterhand.

Den givande dagen avslutades med kaffe och härlig underhållning av Mats Pettersen och ”Swinging Ingrid” från gruppen ”Lasakungen”. Se bilder här!

Handlingar från stämman i Klöva Hallar bygdegård, Klippan.

Kallelse distriktsstämma 2015
Föredragningslista-d-stämma-2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015
Bokslutssammanställning BR Skåne 2014
Budget Skånes bygdegårdsdistrikt 2015
Utkast Strategi för Landsbygdsutveckling Skåne 150306 (1)
Bygdegårdsgrunden 20 sept 2015-red
Förändringsideer för inspiration!