Distriktsstämma den 24 april 2016, Tommarps Bygdegård – Östra Tommarp

Söndagen den 24 april höll BR i Skåne sin distriktsstämma i Tommarps Bygdegård. Ett 60-tal ombud fanns på plats. BR Skånes ordförande hälsade välkommen och informerade om aktuella frågor och om framtiden. Läs mer i reportage i Österlenbladet! 

Information och anmälan.

Verksamhetsberättelse 2015
Bokslutsammandrag
Budget 2016
Föredragningslista-årsmöte-2016
Hitta till Tommarps bygdegård
Verksamhetsplan 2016