Distriktsstämma den 22 april 2018, Tingvalla – Åstorp

Sammanfattning av distriktsstämman.

Utöver traditionell mötesförhandling företogs även workshop, det gavs matnyttig information och presentationer av olika slag.

Ordförande på Tingvalla utförde en intressant presentation av byggnaden som varit nöjespalats i 80 år med dans i huset sedan dess uppstart. Tingvalla var först i landet med entréavgift, det vanliga var annars dansbiljetter till varje dans. Från början hette det Perslund. Efter en brand 1930 blev byggnaden helt ödelagd, men uppstartades ånyo 1931 och fick härefter namnet Tingvalla. 

Inledande ord ordförande i bygg- och försäkringsrådet, förbundsstyrelsen som tyckte det var roligt att få komma hit, extra roligt då vi har ”Årets bygdegård” med här idag – Oppmana Vånga – utmärkelse kommer att ges på förbundsstämman. Känns som i Skåne har det blivit en sån skjuts med hjälp av distriktets arbete och i år fyller bygdegårdsdistriktet Skåne dessutom 70 år. Många bygdegårdsdistrikt kom till år 1949 men Skåne år 1948, och det överlämnades en BR flagga i present.

Härefter förevisades en powerpointpresentation om bygdegårdarnas medlemsutveckling genom åren. Under lunch företogs samtidig workshop gällande utvecklingsfrågor med snabbredovisning för mötesdeltagarna efter lunch (samtliga redovisningar lämnades in till aktuell mötessekreterare inför en kommande sammanställning).

Nominering av Årets bygdegård:

Brunnen i arkelstorp Oppmanna – Vånga Bygdegårds-förening

Goda exempel:

Det företogs en presentation av Brunnen i arkelstorp Oppmanna – Vånga Bygdegårdsförening presentation av Östra Karups Bygdegård. Båda föreningarna har visat goda exempel i deras utvecklingsarbete med hjälp av bidragspengar och det visades generöst med fina bilder och berättades om byggnadernas och ortens historiska bakgrunder m m. Dessa fascinerade presentationer var mycket uppskattat av lyssnarna.

Silvernålar överlämnades 

Motivering för samtliga nominerade: Lång och trogen tjänst i bygdegårdsrörelsen.

Diplom för bygdegårdarnas miljöarbete

Miljödiplom 1 utdelades till: Pärups Bygdegård (79/99 poäng).

Bygdegården Rydsgårdshus har uppdaterat sitt miljödiplom 1 efter fem år (de har både miljödiplom 1 och 2).

Efter stämman företogs filmvisning, filmvisning ”Ungafilm”, cirka 7 minuter.

En mycket sevärd film om hur man kan få in fler personer i sin verksamhet, och inte minst fler ungdomar i föreningen och hur de ska känna sig välkomnade och hur viktigt det är att vara lyhörd. Det gavs också bra förberedande tips inför bidragsansökan.

_ _ _

Årsmöteshandlingar till stämman:
(När man vänsterklickar på den gröna texten öppnar sig dokumenten i en ny flik, alternativt högerklicka och välj ”öppna länk i ny flik”).

– Kallelse distriktsstämma 2018 BR Skåne
– Föredragningslista BR Skåne 2018
– Motion angående Landsbygdsråd
– Motion angående Landsbygdsstrategi
– Verksamhetsberättelse BR Skåne 2017
– Balansrapport 2017, Skånes bygdegårdsdistrikt
– Resultatrapport 2017, Skånes bygdegårdsdistrikt
– Budget 2018, Skånes bygdegårdsdistrikt
– 2018 Verksamhetsplan Skånedistrikt (2018-01-19)
– Kommunikationsplan för Skånes Bygdegårdsdistrikt av bygdegårdarnas Riksförbund

Handlingar som tillkommit allt eftersom:

Kulturhandlingsplan för Bygdegårdarna i Skåne (2)

Förslag till val Distriktsstämma BR Skåne 2018  OBS! UPPDATERAD 2018-04-18

Motion ”Konkurrensneutral prissättning”

Vänligen själv skriv ut ovan angivna handlingar och medtag till årsmötet. 

Begränsad uppsättning av aktuella handlingar finns tillgängliga på mötet för Er som inte har möjlighet att printa.
(För att skona vår miljöpåverkan – tänk miljösmart!)

KALLELSE DISTRIKTSSTÄMMA 2018

Var:
Tingvalla
Vramsvägen 9
265 32 Åstorp

Datum och tid:
Söndagen den 22 april 2018 kl. 09.30

PROGRAM
09.30 Kaffe och samling, där Tingvalla representanter och informerar om ”bygdegården”
10.00 Årsmötesförhandlingar
11.15 Repr från BR har ordet
12.00 Lunch med ”workshop”
13.00 Redovisning
13.30 Årsmötesförhandlingar
14.30 ”Inspirerande aktiviteter”
15.00 (cirka) Kaffe och avslut

Kallelsen har skickats i ett exemplar till ordförande i Skånes bygdegårdsföreningar. Respektive ordförande svarar för att valda ombud blir kallade. (De som har angivna mailadresser meddelas endast via mail, övriga har kallats via brev). Med kallelsen har bifogats föredragningslista och två motioner (en tredje motion kommer finnas tillgänglig på stämman).

Det är viktigt att era föreningsuppgifter är rätt! Glöm inte att kontinuerlig uppdatera dessa via förbundets hemsida: www.bygdegardarna.se (Klicka på fliken: ”Medlemsnätet” under rubriken ”Tjänster” klicka på ”adressändring”).

Anmälan till stämman görs senast 15 april via länk: https://simplesignup.se/event/129922 
eller på mobil: 073-381 67 64.  

(Lunch: Baconlindand köttfärslimpa, kokt potatis, sås och klassiska tillbehör). Vänligen meddela om eventuell matallergi /specialkost.

Kostnaden 200 kr/person inbetalas till bankgiro 978 – 4372 eller swisha 123 554 58 50, Skånedistriktet senast 15 april 2018. Skriv namn och bygdegårdsförening på inbetalningen.

Bindande anmälan.
VÄLKOMNA!

Distriktsordförande

Övrig information:

Försäkringsrapport
Kulturen i bygdegården
Landsbygdsansvariga inför distriktsstämma 2018
Miljöarbete i föreningarna distriktsstämma 2018 (1)
PM till pp Kulturen i bygdegården (1)
Byggansvariga inför distriktsstämmor 2018

_ _ _

Dags att årsrapportera!

Till dig som har hand om föreningens årsrapportering till riksförbundet: Nu är det dags att årsrapportera om du inte gjort det – kontrollera att uppgifter för styrelseledamöter är rätt. Gå in på hemsidans medlemsnät under Tjänster för att årsrapportera  >>

Här hittar du dokument som stöd för hur du går tillväga  >>

Här finns exceldokument att fylla i som hjälp inför registrering på hemsidan >>

Hör av dig om du har frågor till ditt bygdegårdsdistrikt eller förbundskansliet!
(Helst före den 15 mars ville vi ha din årsrapport).