Distriktsstämma den 22 april 2018, Tingvalla – Åstorp

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här inom kort, medtages gärna till stämman.

 

KALLELSE DISTRIKTSSTÄMMA 2018

Var:
Tingvalla
Vramsvägen 9
265 32 Åstorp

Datum och tid:
Söndagen den 22 april 2018 kl. 09.30

Gäst:
Anders Karlsson, BR Förbundsstyrelsen

PROGRAM
09.30 Kaffe och samling, där Tingvalla representanter och informerar om ”bygdegården”
10.00 Årsmötesförhandlingar
11.15 Anders Karlsson har ordet
12.00 Lunch med ”workshop”
13.00 Redovisning
13.30 Årsmötesförhandlingar
14.30 Thomas Andersson, ”Inspirerande aktiviteter”
15.00 (cirka) Kaffe och avslut

Det är viktigt att era föreningsuppgifter är rätt! Glöm inte att kontinuerlig uppdatera dessa via förbundets hemsida: www.bygdegardarna.se (Klicka på fliken: ”Medlemsnätet” under rubriken ”Tjänster” klicka på ”adressändring”).

Anmälan görs via länk: https://simplesignup.se/event/129922 
eller till kassör Ronny Persson på mobil: 073-381 67 64.  

Vänligen meddela om matallergi/specialkost.

Kostnaden 200 kr/person inbetalas till bankgiro 978 – 4372 eller
swisha 123 554 58 50, Skånedistriktet senast 15 april 2018.

Skriv namn och bygdegårdsförening på inbetalningen.

Glöm ej att kalla intresserade föreningsmedlemmar, då kallelse i dagspressen inte förekommer.

VÄLKOMNA!

Karin Olsson
Distriktsordförande

_ _ _

Dags att årsrapportera!

Till dig som har hand om föreningens årsrapportering till riksförbundet: Nu är det dags att årsrapportera om du inte gjort det – kontrollera att uppgifter för styrelseledamöter är rätt. Gå in på hemsidans medlemsnät under Tjänster för att årsrapportera  >>

Här hittar du dokument som stöd för hur du går tillväga  >>

Här finns exceldokument att fylla i som hjälp inför registrering på hemsidan >>

Hör av dig om du har frågor till ditt bygdegårdsdistrikt eller förbundskansliet!
Helst före den 15 mars vill vi ha din årsrapport.