Förbundsstämma 3-4 juni 2017, i Trollhättan (Västra Distriktet)

Rapport från Bygdegårdarnas Förbundsstämma i Västra Distriktet, Trollhättan, 3-4/6.

2017 deltog Skåne genom Ingrid Sandelin, Sjöbo, Rolf Stridsberg, Skurup, Lena Hammerli, Arkelstorp och Thomas Andersson, Båstad som ombud medan Eva-Karin Hempel, Vellinge, representerade SV i förbundsstyrelsen och Karin Olsson, Sjöbo, förbundsstyrelsen.  Tyvärr var Nils-Erik Grönwall, Landskrona, sjuk, annars hade vi varit en ännu fler Skåningar på stämman.

Fredagen 2/6 innebar tidig biltur från Skåne, från Sjöbo vid 6 för att vara framme i Trollhättan vid 11.

Studiebesök i 3 bygdegårdar: Bäckegården, Bäckefors i Dalsland-Rapport om utvecklingsarbetet som pågår inom Bygdegårdsrörelsen för att få fram ett nytt idéprogram, som kan utveckla arbetet och möta framtiden.

I Dalskogs Tennisklubb och byalags hus gick vi igenom verksamhetsplanen för 2017 där vi kan konstatera att Skåne är på gång med kommunikationsplan, har antagit regional kulturplan, har en bygdegård med i Take my Hand-Solvalla, Sjöbo och hoppas någon söker Boverkets extra pengar i år för ungdomsverksamhet där kommunen inte behöver gå in. Tillgänglighetspengar går nu att söka oftare än tidigare. Blanketter väntas komma nu i juni och ska vara inne för ungdomssidan i augusti. Carina på BR hjälper till. Filmverksamheten utvecklas och miljöarbetet har startat upp för förnyelse.

Utbildningar på förbundet: Distriktsstyrelseintroduktion 8/9, 29-30/9 Bio, 6/10 Landsbygd, 20-21/10 Byggkonferens, 18-19/11 kultur och integration.

I Åttersrud handlade det om att arrangera. I Västra Götalandsregionen finns ett kulturstöd som inte finns någon annanstans i Sverige med stöd till folkrörelsen. Kulturen ska ut på Landsbygden. Distriktet ska vara medlem i Riksteatern för regionen för småplatsstöd och utbudsdagar. Musikcentrum organiserar fria musiker. Projekt Visor för alla-har varit i Blekinge, kommer på fler platser-visas direkt på Youtube. Fredagkvällen ägnades åt workshops om att sjunga, skratta och att filma samt allmänt mingel.

Lördagen inleddes med för Karin – ordförandekonferens 08.30. Sista gången med Ola Johansson, förbundsordförande. Maria Anstett-Andersson slutar och ska ersättas. Årsrapporten kommer att se annorlunda ut och vara enklare 2018. Nytt avtal med LRF Samköp och Landlotten går bra. Info om Landsbygdsprogrammet av Benny Jansson, FS, Landsbygdsgruppen. Efter möte med Landsbygdsminister Bucht i mars verkar det ha lossnat lite. Viktigt vi är med till nästa period och medverkar. Förhoppningen är att förbundet kan få loss lite verksamhetsstöd liksom Hela Sverige ska leva, som har 15 miljoner och BR inte en spänn! I nuläget har BR fått ut 5 miljoner i investeringsstöd och 3 miljoner genom Leader. Landsbygdspolitisk proposition på gång. Samarbeta mellan SV-BR, projekt på gång i Skaraborg.

Under tiden deltog övriga i olika seminarier:

Ingrid – Utveckla bygdegård och distrikt. Söka pengar.

Thomas – Fullt hus – verksamhetstips. Nya grupper, nya och bra aktiviteter.

Lena – Se möjligheter. Tolerans och jämlikhet. Bildning och möten för tolerans och demokrati.

Rolf – Rädda våra vintrar. Inkl Nordic Green Energy.

Därefter vidtog arbetet med 5 olika beredningsgrupper för motioner mm. Ingrid Sandelin deltog i utvecklingsarbetet samt verksamhetsriktlinjer för 2018, Karin deltog i gruppen om Miljöpolicy och motion om solceller, Rolf deltog i arbetet om arvode i det ideella föreningslivet och uttagsskatt där även Eva-Karin deltog. Lena Hammerli deltog i hjälp att ansöka om LLU-medel samt Thomas i hjärtstartargruppen.

Kl 13 på lördagen invigdes stämman med musik och fangång. Årets bygdegård blev Odensala Bygdegård, Stockholm och Guldplaketten gick i år till Åke Ekström, Gotlands distriktsordförande och Kenneth Pettersson, fd distriktsordförande i S Kalmar. Ola Johansson, förbundsordförande invigningstalade och öppnade stämman för sista gången.

Ny förbundsordförande blev Per Lodenius, Norrtälje.

Karin Olsson, Sjöbo, utsågs till ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen.

4 ersättare kommer att finnas i FS hädanefter. Stämman avslutades strax före 17 för att sen fortsätta med mingel och avtackning för FS 17.45 och buss till stämmofesten 18.15.

Söndagen inleddes med konstituerande styrelsemöte 07.30. Karin Olsson utsågs till ny ordförande i ungdomsrådet. Kl 08.30 återupptogs stämman med motioner, antagande av ny miljöpolicy mm.

Efter själva stämman avslutade Ola Johansson och olika personer avtackades. t Per Lodenius pratade och Stockholms län som värd för 2018 års stämma presenterade sig. 2018 års stämma blir i Lännagården, Norrtälje första helgen i juni.

Samtidigt med denna rapport ber Skånedistriktet att få önska alla föreningar och medlemmar en riktigt skön och trevlig sommar med hopp om många trevliga aktiviteter i våra nu 53 bygdegårdar i Skåne.

 

Med vänlig hälsning

Karin Olsson, distriktsordförande, Skåne samt ord ledamot i FS.