Ordförande- och sekreterarkonferens den 26-27 januari 2018 BR, Stockholm

Presentation om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) var en av kurspassen på konferensen. Mer information i denna fråga kommer under våren.

Nedan finns material som presenterats under ordförande- och sekreterarkonferensen