Cecilia Kallin – Undomskonferens 23/4-17

Lundsbrunns Samhällsförening, bygdegården i Lundsbrunn var i centrum för distriktets UNGDOMSKONFERENS. Ett tiotal föreningar deltog i konferensen. Deltagarna fick både höra och se hur ungdomar själva tar tag i sin bygdeutveckling. Bara på några få år, fr. 2012, ”generationsstiltje”, har ungdomar vänd på allt. Enorm mängd idéer samlades in genom målmedvetna enkla evenemang, fågelholkar, foto etc.  Man gjorde planer utifrån de förutsättningar som stod till buds. Renovering av stora salen, scen med modern teknik för musik och biofilm, filmverkstad, bredband är redan klara. Man har fyrdubblad aktiviteter, man träffar andra ungdomar i Sverige genom LAN-träffar etc. Ungdomarnas spännande idéer till fortsatta projekt är tex utformningen av rymdcentret i övervåning. Nytt ”rymdcenter” entré. Både kommunen, sparbanksfonden och allmänna arvsfonden har varit bra stöd utöver ungdomarnas egen ekonomisk tänk. Alla projekt, evenemang etc får bara bara gå runt, med lite överskott självklar.

Bildkavalkad om programpunkter:

Per Lennström, styrelseledamot och ungdomsansvarig i Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, hälsade välkommen och invigde konferensen. Per inledde med att säga att de viktigaste frågorna inför framtiden är att få in ungdomar i bygdegårdarna.

På programmet stod musikstund som framfördes av Cecilia Kallin, medlem i gruppen Timotej.

Tobias Johansson presenterade arbetet som ”Vi unga” gör i ett projekt för att få ungdomar att komma in i föreningslivet, samt starta egna föreningar. Tobias jobbar på SV och har två ungdomar som hjälper till med att starta nya intressanta föreningar i länet. Ett tjugotal föreningar har de redan dragit igång.

Lundsbrunnspanelen från vänster: Daniel, Julia, Eric, Mikael (ungdomsansvarig i Lundsbrunn).

Mikael berättade om ungdomarnas stora verksamhet i bygdegården, hur långt de hade kommit och deras framtidsplaner, imponerande berättelse.

Efter det blev det fikastund med diskussionsgrupper om hur vi ska få med ungdomar i bygdegårdsrörelsen. Många förslag till detta redovisades som följer:

 • Utnyttja Vi Unga
 • Bygdegården bli en fristad för unga ”utan föräldrar”
 • Film för barn
 • Dansa ut julen – aktivitet
 • Teater, barn- och familjeföreställning
 • Disco
 • ”Halv åtta hos mig” för unga
 • Musikgrupper
 • Gymnastik
 • Ta till vara ungas entreprenörskap, Ung Företagsamhet
 • Internationella projekt
 • LAN
 • Lucia
 • Cosplay, workshop, sminkspeglar

Vi beslutade även att gå vidare med träffar för intresserade bygdegårdar med temat ”Satsa på våra ungdomar” i höst 2017.

Hela konferensen avslutades med att Cecilia sjöng eget material, som kommer på hennes nya album. Ett mycket proffsigt framförande som blev uppskattat.

Deltagarna på ungdomskonferensen.

Med vänlig hälsning Per

Kommentera