Vill ni skapa ett nytt evenemang eller utveckla ett befintligt?

… ansök om en check!

HAR DU OCH DIN FÖRENING PLANER PÅ ATT SKAPA ETT NYTT EVENEMANG?

ELLER KANSKE VILL NI UTVECKLA ETT REDAN BEFINTLIGT?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för att skapa nya eller utveckla befintliga evenemang. Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Events riktar sig framförallt mot ideella föreningar som vill driva olika typer av evenemang inom kultur, fritid och idrott på landsbygden.

Klicka här för att hitta ansökningshandlingarna.

För frågor kring ansökan av en check? Läs först igenom ansökningshandlingarna och kontakta sedan Leader Östra Skaraborgs kansli.

Glöm inte att gilla vår facebooksida för att ta del av mer information från Leader Östra Skaraborg
Glöm inte att gilla vår facebooksida för att ta del av mer information från Leader Östra Skaraborg
Kontakta oss!

Jesper Uvesten – Verksamhetsledare
0702-46 00 99
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

Saga Linder – Handläggare
0702 – 46 08 18
saga.linder@leaderostraskaraborg.se

Copyright © 2018 Leader Östra Skaraborg, All rights reserved.
Denna maillista består av personer intresserade av Leader Östra Skaraborgs verksamhet.Besöksadress:

Leader Östra Skaraborg

Långgatan 3

Hjo 544 30

Sweden
Kommentera