Skaraborgs bygdegårdsdistrikt

Nyheter

2018 Utbudsdag – Boka redan!

2018 Utbudsdag – Boka datum redan nu

Datum för utbudsdagen 2018 – önskar hjälp med att sprida datum.
Klicka på gröna länken ovan.

Mer information kring medverkande mm kommer succesivt under våren. Programmet och inbjudan planeras vara klart i mitten på maj.

Med vänliga hälsningar:

Christer Wennerberg – verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland
Junogatan 3, 451 42 Uddevalla
Direkt: 0522-65 36 91 – Mobil: 070-855 30 33
christer.wennerberg@sv.se – www.sv.se

Lars Carling – Avdelningschef
Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg
Grönelundsgatan 4, 521 35 Falköping
Tel. 070-674 87 75
Lars.carling@sv.se
www.sv.s

2018 Sivernålen

God morgon!
Här en påminnelse till föreningar i Skaraborg att man kan ansöka om silvernålar till sina trotjänare i föreningarna.
Ansökan ska vara oss till handa senast 20/3 .
Maila till adress wiviwiking@yahoo.se
Mvh
Sören o Wivi/Ari

Stöd Musikhjälpen 2017

Hej alla bygdegårdsdistrikt!

Bygdegårdarna har startat en insamling till förmån för Musikhjälpen 2017
Musikhjälpen – Utskick till distrikten[289504]
– årets tema är Barn är inte till salu. Ni får gärna lägga upp detta på era hemsidor! Bifogat finns ett förslag på vad ni kan lägga upp på hemsidorna. Länkarna finns med i dokumentet.

Hjälp gärna till att sprida insamlingen på Facebook och andra sociala medier också! Alla bidrag räknas. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här är länken till Bygdegårdarnas insamling – http://bossan.musikhjalpen.se/insamling/bygdegardarna

Vänliga hälsningar
Anna Öhman, Verksamhetsutvecklare
Tel: 070-881 34 43, anna.ohman@bygdegardarna.se

Bygdegårdarnas Riksförbund – 1425 bygdegårdar med 200 000 medlemmar.

Växel: 08-440 51 90, Besöksadress: Franzéngatan 6, Postadress: 105 33 Stockholm

www.bygdegardarna.se

Landsbygdsprogramskonferens

Hej! Här kommer material bifogat från landsbygdsprogramskonferensen som jag tror att ni kan ha nytta av.

 1. Läget inom landsbygdsprogrammet just nu.
 2. Leader Linné, presentation (Annika Nilsson) av hur man jobbar med Leaderprojekt.
 3. Länsstyrelsens medel, ( Sofia Ståhle) här presenteras investeringsmedel till idrotts och samlingslokaler. Men OBS! Det finns flera stöd som kan passa bygdegårdar och bygd: Småskalig infrastruktur, natur och kulturmiljöer, rekreation och turism samt service.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar.
Vänliga hälsningar
Carina G. Hördegård, verksamhetsutvecklare
Tel: 08-440 51 95, carina@bygdegardarna.se, Mobil: 070 53 220 68
Bygdegårdarnas Riksförbund – 1425 bygdegårdar med 200 000 medlemmar.

Materialet i form av pdf-filer:

BR Carina konf okt info

Bygdegårdarnas riksförbund

Presentation Stockholm den 6 oktober 2017

Med vänlig hälsning från Sören/Ari

Inbjudan till ungdomsträff i Vedum

Nu gäller det att se över möjligheter för sund verksamhetsutveckling i föreningar i vår distrikt, Anna Öhman från Bygdegårdarnas Riksförbund Sth och Tobias Johansson från Vuxenskolan, Skara, samt artistunderhållning, klicka: 2017 Ung i bygdegården

Vänligen sprid ut denna information i Era föreningar!

Cecilia Kallin – Undomskonferens 23/4-17

Lundsbrunns Samhällsförening, bygdegården i Lundsbrunn var i centrum för distriktets UNGDOMSKONFERENS. Ett tiotal föreningar deltog i konferensen. Deltagarna fick både höra och se hur ungdomar själva tar tag i sin bygdeutveckling. Bara på några få år, fr. 2012, ”generationsstiltje”, har ungdomar vänd på allt. Enorm mängd idéer samlades in genom målmedvetna enkla evenemang, fågelholkar, foto etc.  Man gjorde planer utifrån de förutsättningar som stod till buds. Renovering av stora salen, scen med modern teknik för musik och biofilm, filmverkstad, bredband är redan klara. Man har fyrdubblad aktiviteter, man träffar andra ungdomar i Sverige genom LAN-träffar etc. Ungdomarnas spännande idéer till fortsatta projekt är tex utformningen av rymdcentret i övervåning. Nytt ”rymdcenter” entré. Både kommunen, sparbanksfonden och allmänna arvsfonden har varit bra stöd utöver ungdomarnas egen ekonomisk tänk. Alla projekt, evenemang etc får bara bara gå runt, med lite överskott självklar.

Bildkavalkad om programpunkter:

Per Lennström, styrelseledamot och ungdomsansvarig i Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, hälsade välkommen och invigde konferensen. Per inledde med att säga att de viktigaste frågorna inför framtiden är att få in ungdomar i bygdegårdarna.

På programmet stod musikstund som framfördes av Cecilia Kallin, medlem i gruppen Timotej.

Tobias Johansson presenterade arbetet som ”Vi unga” gör i ett projekt för att få ungdomar att komma in i föreningslivet, samt starta egna föreningar. Tobias jobbar på SV och har två ungdomar som hjälper till med att starta nya intressanta föreningar i länet. Ett tjugotal föreningar har de redan dragit igång.

Lundsbrunnspanelen från vänster: Daniel, Julia, Eric, Mikael (ungdomsansvarig i Lundsbrunn).

Mikael berättade om ungdomarnas stora verksamhet i bygdegården, hur långt de hade kommit och deras framtidsplaner, imponerande berättelse.

Efter det blev det fikastund med diskussionsgrupper om hur vi ska få med ungdomar i bygdegårdsrörelsen. Många förslag till detta redovisades som följer:

 • Utnyttja Vi Unga
 • Bygdegården bli en fristad för unga ”utan föräldrar”
 • Film för barn
 • Dansa ut julen – aktivitet
 • Teater, barn- och familjeföreställning
 • Disco
 • ”Halv åtta hos mig” för unga
 • Musikgrupper
 • Gymnastik
 • Ta till vara ungas entreprenörskap, Ung Företagsamhet
 • Internationella projekt
 • LAN
 • Lucia
 • Cosplay, workshop, sminkspeglar

Vi beslutade även att gå vidare med träffar för intresserade bygdegårdar med temat ”Satsa på våra ungdomar” i höst 2017.

Hela konferensen avslutades med att Cecilia sjöng eget material, som kommer på hennes nya album. Ett mycket proffsigt framförande som blev uppskattat.

Deltagarna på ungdomskonferensen.

Med vänlig hälsning Per

2017 års distriktsstämma

2017-04-08, en bildkavalkad från och kring 2017 distriktsstämma. Årets stämma hade teman utveckling och ungdomar. Protokoll från stämman  kommer att läggas in på hemsidan. OBS! Inbjudan till konferensen.

Bild 1: Per Lennström gör reklam om vår ungdomssatsning – Ungdomskonferens, kommande träff 23 april i Lundsbrunn. Inbjudan.

Bild 2: Stämmans sekreterare Wivi Wiking, ordförande Elof Jonsson, viceordförande Sören Runnestig.

 

Bild 4: Erik & Emelie stod för kulturen på stämman. Musikunderhållning både vid inledningen och vid stämmans avslut.

Bild 5: Benny Jansson, som förbundets representant, berättade om framtidsprojekt i dialog med föreningars redogörelser och idéer om hur man kan utveckla verksamheten i bygdegårdar.

Bild 6: Gunnel Marvén Kastenmann  Borgunda, Bo Frid Korsberga och Mikael Lundgren Lundsbrunn avtackades.

Bild 7: Vår nygamla ordförande Sören Runnestig tackar årsmötets ordförande för välgjort arbete.

Bild 8: Birgitta Svensson, sammankallande i valberedning tackas av Sören för välgjort beredning.

Bild 9: Birgitta Svensson berättade om hur det är att få medlemmar att ställa upp för olika uppgifter i föreningar.

Bild 10: Gunnel Marvén Kastenman redogjorde om Borgundas pågående bygdeutvecklingsprojekt. Den fantastiska storrenoveringen av det gamla tegelhuset till en modern bygdegård. Om finansieringen och målvetenheten vid planering.

Bild 11: Vi Unga representanterna, som också jobbar på SV, Maya Lindwall och Robert Karlsson redogjorde om föreningsprojekt. Genom att aktivt kontakta bygdens ungdomar i bl.a. skolor etc har de lyckats dra igång 18 nya ungdomsföreningar. Det är föreningar som ungdomar själva styr.

Bild 12: En fantastisk idé att spinna vidare på. Vår ungdomsansvarig Per vill anlita Robert och Maya även i fortsättningen.

Bild 13: Ungdomar tackades med stor, stora applåder.

Bild 14: Mikael Lundgren redogjorde planerna för kommande ungdomsträff i Lundsbrunn.

Bild 15: Silvernål till Olle Nilsson, Hönsa, monterades av Anders Johansson.

Bild 16: En andra Silvernål till Lennart Persson, Berg, monterades av Anders Johansson.

ÅRSSTÄMMA i JUNG

Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt Jungs bygdegård 8 april
9.00 -10.00  Inskrivning, kaffe och smörgås
10.00 -12.00 Stämma
12.00 -12.45  Lunch
12.45 – 14.30 Anna Öman – Bygdegårdarnas Riksförbund                     Musikunderhållning – Emelie & Erik 14.30
Avslutning med kaffe
Kostnad: 150 kr
Anmälan senast 31/3 till: Desirée Karlsson 0722-53 16 54
2017-03-24_JUNG_094413
2017-03-24 Stämmohandlingar
2017-03-24 Miljödiplom
Välkommen!

UNGDOMSTRÄFF m.m. DISTRIKTSTÄMMA

UNDOMSTRÄFF
På senaste styrelsemöte beslutades att ändra ungdomsträffen till söndag den 23 april i Lundsbrunn. Inbjudan kommer vid distrikstämman i Jung bygdegård häls Per Lennström.
DISTRIKTSTÄMMA
2017 årets distriktsstämma med tema ”Ungdomar” är den 8 april.  Plats: Bygdegården i Jung. Vi återkommer med inbjudan, program och handlingar.
/styrelsen

Nyhetsbrev Januari 2017 – Leader Östra Skaraborg

Mer info: Leader hemsida.

Leader

//
Copyright © 2017 Leader Östra Skaraborg, All rights reserved.
Denna maillista består av personer intresserade av Leader Östra Skaraborgs verksamhet.
Besöksadress: Leader Östra Skaraborg, Långgatan 3,
Hjo 544 30 Sweden!

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list
//

Silvernål

Silvernål

Det är hög tid att föreslå silvernålsmottagare. Person som genom sitt engagemang och arbete i föreningen på något sätt berikat bygdegårdsrörelsen. Skriv en kortfattad motivering. Senast den 13 mars vill vi ha in förslagen. Bifogar filen med regler för nominering av utmärkelser: 2017_Regler_fortjansttecken-silvernal-o-diplom

Välkomna med förslag.

Wivi Wiking Jarlagatan 24 532 37 Skara, tel. 070 695 85 96 eller via mail wiviwiking@yahoo.se

Mellandagsfilm

Prova på att ha filmvisning i bygdegården under jullovet. Det är lätt och kul att visa film! VI hjälper till med affsicher specialgjorda för just er visning. Se bilaga för mer information!
2016-mellandagsfilm
God Jul och Gott Nytt År!
Hälsningar
Bygdegårdarnas RIksförbund
Anna Öhman
anna.ohman@bygdegardarna.se
070-881 34 43

Ungdomar mellan 15-25 år i våra bygdegårdar

2016-ungdomsprojekt-bygdegardar
Nästa år gör vi en satsning på att få in ungdomar mellan 15-25 år i våra bygdegårdar. Upplägget blir två träffar i distriktet, som enbart handlar om hur vi ska attrahera ungdomarna.

Redan nu vill vi ha respons från er i alla våra föreningar, t ex har ni någon ungdomsansvarig i er styrelse, har ni idéer om hur vi ska gå till väga m.m.? Det kan vara det mesta som handlar om ungdomar.

Maila era åsikter till perglennstrom@gmail.com. Vi sammanställer svaren till träffarna. Till vår hjälp har vi Vuxenskolan, som kör ett ungdomsprojekt till sommaren. De medverkar vid våra träffar.

Väl mött!

Per Lennström

Skaraborgs bygdegårdsdistriktsstyrelse

60-årsjubileum i Sventorp 24 september

På lördag 24/9 i Sventorps bygdegård firar man 60-årsjubileum med tårtbuffe, hoppborg och utställning är mellan 14-16. Fest på kvällen kl.19 med mat och underhållning – utställning historik och bildspel.
Anmälan till Birgitta 0504-10358 eller 0739309818 .
Hälsningar Lena Brodelius.

Bulletin från Riksförbundet

Hej alla distriktsordföranden!

Här kommer ett pressmeddelande som ni kan använda och skicka till era tidningar m.m.

Ni kan gärna skriva in egna uttalande/kommentarer som t.ex. distriktsordföranden säger och lägga in i dokumentet/texten på lämpligt ställe. Eller som en egen text.

Kom ihåg att bifoga  en bild på er som åkt (antingen som Karin Waldén Egholt eller Anna Öhman tagit) eller om ni tagit en själva. (Ni måste skriva ut personernas namn i rätt ordning i en bildtext, annars kanske tidningarna inte vill ta in det.)

Har ni inte fått er bild så hör av er snarast.

Årets bygdegårdsförening och guldplakettagare skickar jag ett extra mejl till med er bild.

Ni får vidarebefordra mejlet till någon som sköter detta om ni inte själva gör det.

Mvh Karin Waldén Egholt

Klicka här för bulletin från Bygdegårdarnas Riksförbundet: 2016-06-06

Årets distriktstämma med Moa o Anders

Södra Råda var platsen och stämman hölls på bygdegården den 16 april.
Ett 50-tal ombud och övriga gäster fick höra information om bygden med des unika möjligheter till näring och fritid. Sedan berättades det  dagsaktuellt om de statliga bidragen – mycket pengar finns att söka. Efter de obligatoriska stämmohandlingar intogs dagens stämmolunch och sedan lite mer  informationen om nyheter i arrangörsstödet. Utmärkelser utdelades till alla eldsjälar och till sist tog Moa och Anders Ljung över underhållningsdelen. Både stämman och underhållningen var mycket uppskattad.  Här några klickbara bilder från Ari och tack till alla medverkanden. Protokoll från stämman läggs upp på hemsidan, snart inom kort./Ari
DSCN6252 2016-04-16 DSCN6201 2016-04-16 DSCN6198

2016-04-16 DSCN6206 2016-04-16 DSCN6209 2016-04-16 DSCN6219

DSCN6235 DSCN6231 2016-04-16 DSC_8382 2016-04-16 DSCN6193 2016-04-16 DSCN6179 2016-04-16 DSCN6199 2016-04-16 DSCN6241 2016-04-16 DSCN6253 DSCN6253
DSCN6242 DSCN6253 DSCN6282

LED-belysning i offentlig miljö

Ca 25 besökare från Skaraborgs bygdegårdar deltog i tisdagens, 05/04, intressanta och lärorika besöket i Fagerhult. Sammankomsten inleddes med rejäl fika i entréhallen. Därefter i hörsalen berättade Jan Augustsson, Lighting Solutions Fagerhult, om några moderna belysningslösningar med LED. Jan föreläste om ljusteknik, företagets historik, strategier i tillverkning och om hur försäljningen var organiserad. Övervägande del säljs produkterna genom installatörer. Dagens LED-ljuskällor som bas har möjliggjort många nya eleganta och flexibla belysningslösningar.
2016-04-05 Fagerhult DSCN6021

2016-04-05 Fagerhult DSCN6019

2016-04-05 Fagerhult DSCN5993  2016-04-05 Fagerhult DSCN5979

2016-04-05 Fagerhult DSCN5974

2016-04-05 Fagerhult DSCN5994

2016-04-05 Fagerhult DSCN5969

2016-04-05 Fagerhult DSCN5973

2016-04-05 Fagerhult DSCN5977

Foto: Ari Laaksonen, Varnhem

 

 

Besök på Fagerhult

Besök på Fagerhult belysning den 5/4 kl.18.00. Vi kan se på nya belysnings armaturer med led. Få idéer på belysning i bygdegården. Distriktet bjuder på fika.

Anmälan till Anders tel.0727457311. “Enda kostnaden, resan till Fagerhult”.  Vi försöker samåka så gott det går”.  Välkommen!

Silvernålen

Det är hög tid att föreslå silvernålsmottagare. Person som genom sitt engagemang och arbete i föreningen på något sätt berikat bygdegårdsrörelsen. Skriv en kortfattad motivering. Senast den 20 mars vill styrelsen ha in förslagen.
Välkomna med förslag.
Wivi Wiking Jarlagatan 24 532 37 Skara eller via mail wiviwiking@yahoo.se

Valberedning efterlyser medarbetare

Till bygdegårdsföreningarna i Skaraborgs bygdegårdsdistrikt.
Valberedningen har börjat sitt arbete med att få fram ett förslag till styrelse som skall föreläggas distriktsstämman 16 apr 2016. Vi har i nuläget några vakanser i nuvarande styrelsen. För att vi ska kunna föreslå ledamöter behöver vi  er hjälp att hitta lämpliga kandidater. Om du själv är intresserad av arbeta i styrelsen eller vet  någon som kan tänka sig ställa upp, hör då  av dig till någon i  valberedningen så snart som möjligt.
    Tack på förhand!

    Lennart Svensson lennart@rackeby.org  tel.0704805491
Erik Hurtig erik.hurtig@hotmail.com        tel.0706190282
Bengt Lennartsson bengt.le@telia.com    tel.0708340358
Lena Brodelius h.brodelius@telia.com      tel.0500-426028
Birgitta Svensson bisv@tele2.se                tel.0706545965  sammankallande

Aktuellt

Tänkvärt –

Bygdegårdsföreningar som tänker teckna avtal om att uppehålla lokal för boende till flyktingar, skall kontakta försäkringskansli i Varberg först innan man skriver avtal, tel: 0200-229999./MVH Anders.

Nya utskick –

Nytt om Landsbygdsprogrammet under UTSKICK.

Idé –

Besök på Fagerhult – Vi tänker gör ett besök på Fagerhult belysning. Få information om ny ljusteknik och belysning som kan passa i en bygdegård mm. Besöket är tänkt feb, mars 2016
Vi återkommer med en inbjudan under januari 2016./MVH Anders.

Två infoträffar om Landsbygdsprogrammet och LLU

Nu är första träffarna genomförda ang. landsbygdsprogrammet. Första mötet var den 26/10 i Dimbo hus med 16 deltagare. Nästa var den 27/10 i Lungnås med 40 deltagare.

Information gavs om stöden i  Landsbyggsprogrammet, hur man söker och vilka regler som kommer att gälla. Max gräns är satt till 600 000 och minst 100 000:-

Föreningar som tänker söka stödet skall kontakta Länsstyrelsen i  Västra Götalands län, Eva Olsson eller Eva Hjers  010-22440000 för en presentation av projektet man tänker genomföra.

Sedan är det en elektronisk ansökan som gäller.

I mötets andra del informerades om de nya LLU –områdena som:

Nordvästra Skaraborg:
Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Mariestad, Götene, Skara, Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp.

Östra Skaraborg:
Skövde, Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping, Habo och Mullsjö.

Dessa två områden är inte klara med sina program , vi kommer  att få mer inf. våren 2016 om hur vi kan söka bidrag från dessa LLU områden.
Med vänlig hälsning
Anders Johansson

 

2015-10-27 DSCN4696

 

2015-10-27 DSCN4685

 

Benny Jansson Torsö om Landsbygdsprogrammet 2015-10-27 DSCN4691

 

Rune Skogsberg om Leader 2015-10-27 DSCN4700

2015-10-27 DSCN4697

 

Sören och Lennart pusstar ut inför träffen 2015-10-27 DSCN4687

Foto: Ari

 

Alla bygdegårdsdistrikt