Nyheter

Cecilia Kallin – Undomskonferens 23/4-17

Lundsbrunns Samhällsförening, bygdegården i Lundsbrunn var i centrum för distriktets UNGDOMSKONFERENS. Ett tiotal föreningar deltog i konferensen. Deltagarna fick både höra och se hur ungdomar själva tar tag i sin bygdeutveckling. Bara på några få år, fr. 2012, ”generationsstiltje”, har ungdomar vänd på allt. Enorm mängd idéer samlades in genom målmedvetna enkla evenemang, fågelholkar, foto etc.  Man gjorde planer utifrån de förutsättningar som stod till buds. Renovering av stora salen, scen med modern teknik för musik och biofilm, filmverkstad, bredband är redan klara. Man har fyrdubblad aktiviteter, man träffar andra ungdomar i Sverige genom LAN-träffar etc. Ungdomarnas spännande idéer till fortsatta projekt är tex utformningen av rymdcentret i övervåning. Nytt ”rymdcenter” entré. Både kommunen, sparbanksfonden och allmänna arvsfonden har varit bra stöd utöver ungdomarnas egen ekonomisk tänk. Alla projekt, evenemang etc får bara bara gå runt, med lite överskott självklar.

Bildkavalkad om programpunkter:

Per Lennström, styrelseledamot och ungdomsansvarig i Skaraborgs bygdegårdsdistrikt, hälsade välkommen och invigde konferensen. Per inledde med att säga att de viktigaste frågorna inför framtiden är att få in ungdomar i bygdegårdarna.

På programmet stod musikstund som framfördes av Cecilia Kallin, medlem i gruppen Timotej.

Tobias Johansson presenterade arbetet som ”Vi unga” gör i ett projekt för att få ungdomar att komma in i föreningslivet, samt starta egna föreningar. Tobias jobbar på SV och har två ungdomar som hjälper till med att starta nya intressanta föreningar i länet. Ett tjugotal föreningar har de redan dragit igång.

Lundsbrunnspanelen från vänster: Daniel, Julia, Eric, Mikael (ungdomsansvarig i Lundsbrunn).

Mikael berättade om ungdomarnas stora verksamhet i bygdegården, hur långt de hade kommit och deras framtidsplaner, imponerande berättelse.

Efter det blev det fikastund med diskussionsgrupper om hur vi ska få med ungdomar i bygdegårdsrörelsen. Många förslag till detta redovisades som följer:

 • Utnyttja Vi Unga
 • Bygdegården bli en fristad för unga ”utan föräldrar”
 • Film för barn
 • Dansa ut julen – aktivitet
 • Teater, barn- och familjeföreställning
 • Disco
 • ”Halv åtta hos mig” för unga
 • Musikgrupper
 • Gymnastik
 • Ta till vara ungas entreprenörskap, Ung Företagsamhet
 • Internationella projekt
 • LAN
 • Lucia
 • Cosplay, workshop, sminkspeglar

Vi beslutade även att gå vidare med träffar för intresserade bygdegårdar med temat ”Satsa på våra ungdomar” i höst 2017.

Hela konferensen avslutades med att Cecilia sjöng eget material, som kommer på hennes nya album. Ett mycket proffsigt framförande som blev uppskattat.

Deltagarna på ungdomskonferensen.

Med vänlig hälsning Per

2017 års distriktsstämma

2017-04-08, en bildkavalkad från och kring 2017 distriktsstämma. Årets stämma hade teman utveckling och ungdomar. Protokoll från stämman  kommer att läggas in på hemsidan. OBS! Inbjudan till konferensen.

Bild 1: Per Lennström gör reklam om vår ungdomssatsning – Ungdomskonferens, kommande träff 23 april i Lundsbrunn. Inbjudan.

Bild 2: Stämmans sekreterare Wivi Wiking, ordförande Elof Jonsson, viceordförande Sören Runnestig.

 

Bild 4: Erik & Emelie stod för kulturen på stämman. Musikunderhållning både vid inledningen och vid stämmans avslut.

Bild 5: Benny Jansson, som förbundets representant, berättade om framtidsprojekt i dialog med föreningars redogörelser och idéer om hur man kan utveckla verksamheten i bygdegårdar.

Bild 6: Gunnel Marvén Kastenmann  Borgunda, Bo Frid Korsberga och Mikael Lundgren Lundsbrunn avtackades.

Bild 7: Vår nygamla ordförande Sören Runnestig tackar årsmötets ordförande för välgjort arbete.

Bild 8: Birgitta Svensson, sammankallande i valberedning tackas av Sören för välgjort beredning.

Bild 9: Birgitta Svensson berättade om hur det är att få medlemmar att ställa upp för olika uppgifter i föreningar.

Bild 10: Gunnel Marvén Kastenman redogjorde om Borgundas pågående bygdeutvecklingsprojekt. Den fantastiska storrenoveringen av det gamla tegelhuset till en modern bygdegård. Om finansieringen och målvetenheten vid planering.

Bild 11: Vi Unga representanterna, som också jobbar på SV, Maya Lindwall och Robert Karlsson redogjorde om föreningsprojekt. Genom att aktivt kontakta bygdens ungdomar i bl.a. skolor etc har de lyckats dra igång 18 nya ungdomsföreningar. Det är föreningar som ungdomar själva styr.

Bild 12: En fantastisk idé att spinna vidare på. Vår ungdomsansvarig Per vill anlita Robert och Maya även i fortsättningen.

Bild 13: Ungdomar tackades med stor, stora applåder.

Bild 14: Mikael Lundgren redogjorde planerna för kommande ungdomsträff i Lundsbrunn.

Bild 15: Silvernål till Olle Nilsson, Hönsa, monterades av Anders Johansson.

Bild 16: En andra Silvernål till Lennart Persson, Berg, monterades av Anders Johansson.

ÅRSSTÄMMA i JUNG

Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt Jungs bygdegård 8 april
9.00 -10.00  Inskrivning, kaffe och smörgås
10.00 -12.00 Stämma
12.00 -12.45  Lunch
12.45 – 14.30 Anna Öman – Bygdegårdarnas Riksförbund                     Musikunderhållning – Emelie & Erik 14.30
Avslutning med kaffe
Kostnad: 150 kr
Anmälan senast 31/3 till: Desirée Karlsson 0722-53 16 54
2017-03-24_JUNG_094413
2017-03-24 Stämmohandlingar
2017-03-24 Miljödiplom
Välkommen!

UNGDOMSTRÄFF m.m. DISTRIKTSTÄMMA

UNDOMSTRÄFF
På senaste styrelsemöte beslutades att ändra ungdomsträffen till söndag den 23 april i Lundsbrunn. Inbjudan kommer vid distrikstämman i Jung bygdegård häls Per Lennström.
DISTRIKTSTÄMMA
2017 årets distriktsstämma med tema ”Ungdomar” är den 8 april.  Plats: Bygdegården i Jung. Vi återkommer med inbjudan, program och handlingar.
/styrelsen

Nyhetsbrev Januari 2017 – Leader Östra Skaraborg

Mer info: Leader hemsida.

Leader

//
Copyright © 2017 Leader Östra Skaraborg, All rights reserved.
Denna maillista består av personer intresserade av Leader Östra Skaraborgs verksamhet.
Besöksadress: Leader Östra Skaraborg, Långgatan 3,
Hjo 544 30 Sweden!

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list
//

Silvernål

Silvernål

Det är hög tid att föreslå silvernålsmottagare. Person som genom sitt engagemang och arbete i föreningen på något sätt berikat bygdegårdsrörelsen. Skriv en kortfattad motivering. Senast den 13 mars vill vi ha in förslagen. Bifogar filen med regler för nominering av utmärkelser: 2017_Regler_fortjansttecken-silvernal-o-diplom

Välkomna med förslag.

Wivi Wiking Jarlagatan 24 532 37 Skara, tel. 070 695 85 96 eller via mail wiviwiking@yahoo.se

Mellandagsfilm

Prova på att ha filmvisning i bygdegården under jullovet. Det är lätt och kul att visa film! VI hjälper till med affsicher specialgjorda för just er visning. Se bilaga för mer information!
2016-mellandagsfilm
God Jul och Gott Nytt År!
Hälsningar
Bygdegårdarnas RIksförbund
Anna Öhman
anna.ohman@bygdegardarna.se
070-881 34 43

Ungdomar mellan 15-25 år i våra bygdegårdar

2016-ungdomsprojekt-bygdegardar
Nästa år gör vi en satsning på att få in ungdomar mellan 15-25 år i våra bygdegårdar. Upplägget blir två träffar i distriktet, som enbart handlar om hur vi ska attrahera ungdomarna.

Redan nu vill vi ha respons från er i alla våra föreningar, t ex har ni någon ungdomsansvarig i er styrelse, har ni idéer om hur vi ska gå till väga m.m.? Det kan vara det mesta som handlar om ungdomar.

Maila era åsikter till perglennstrom@gmail.com. Vi sammanställer svaren till träffarna. Till vår hjälp har vi Vuxenskolan, som kör ett ungdomsprojekt till sommaren. De medverkar vid våra träffar.

Väl mött!

Per Lennström

Skaraborgs bygdegårdsdistriktsstyrelse

60-årsjubileum i Sventorp 24 september

På lördag 24/9 i Sventorps bygdegård firar man 60-årsjubileum med tårtbuffe, hoppborg och utställning är mellan 14-16. Fest på kvällen kl.19 med mat och underhållning – utställning historik och bildspel.
Anmälan till Birgitta 0504-10358 eller 0739309818 .
Hälsningar Lena Brodelius.

Bulletin från Riksförbundet

Hej alla distriktsordföranden!

Här kommer ett pressmeddelande som ni kan använda och skicka till era tidningar m.m.

Ni kan gärna skriva in egna uttalande/kommentarer som t.ex. distriktsordföranden säger och lägga in i dokumentet/texten på lämpligt ställe. Eller som en egen text.

Kom ihåg att bifoga  en bild på er som åkt (antingen som Karin Waldén Egholt eller Anna Öhman tagit) eller om ni tagit en själva. (Ni måste skriva ut personernas namn i rätt ordning i en bildtext, annars kanske tidningarna inte vill ta in det.)

Har ni inte fått er bild så hör av er snarast.

Årets bygdegårdsförening och guldplakettagare skickar jag ett extra mejl till med er bild.

Ni får vidarebefordra mejlet till någon som sköter detta om ni inte själva gör det.

Mvh Karin Waldén Egholt

Klicka här för bulletin från Bygdegårdarnas Riksförbundet: 2016-06-06

Årets distriktstämma med Moa o Anders

Södra Råda var platsen och stämman hölls på bygdegården den 16 april.
Ett 50-tal ombud och övriga gäster fick höra information om bygden med des unika möjligheter till näring och fritid. Sedan berättades det  dagsaktuellt om de statliga bidragen – mycket pengar finns att söka. Efter de obligatoriska stämmohandlingar intogs dagens stämmolunch och sedan lite mer  informationen om nyheter i arrangörsstödet. Utmärkelser utdelades till alla eldsjälar och till sist tog Moa och Anders Ljung över underhållningsdelen. Både stämman och underhållningen var mycket uppskattad.  Här några klickbara bilder från Ari och tack till alla medverkanden. Protokoll från stämman läggs upp på hemsidan, snart inom kort./Ari
DSCN6252 2016-04-16 DSCN6201 2016-04-16 DSCN6198

2016-04-16 DSCN6206 2016-04-16 DSCN6209 2016-04-16 DSCN6219

DSCN6235 DSCN6231 2016-04-16 DSC_8382 2016-04-16 DSCN6193 2016-04-16 DSCN6179 2016-04-16 DSCN6199 2016-04-16 DSCN6241 2016-04-16 DSCN6253 DSCN6253
DSCN6242 DSCN6253 DSCN6282

LED-belysning i offentlig miljö

Ca 25 besökare från Skaraborgs bygdegårdar deltog i tisdagens, 05/04, intressanta och lärorika besöket i Fagerhult. Sammankomsten inleddes med rejäl fika i entréhallen. Därefter i hörsalen berättade Jan Augustsson, Lighting Solutions Fagerhult, om några moderna belysningslösningar med LED. Jan föreläste om ljusteknik, företagets historik, strategier i tillverkning och om hur försäljningen var organiserad. Övervägande del säljs produkterna genom installatörer. Dagens LED-ljuskällor som bas har möjliggjort många nya eleganta och flexibla belysningslösningar.
2016-04-05 Fagerhult DSCN6021

2016-04-05 Fagerhult DSCN6019

2016-04-05 Fagerhult DSCN5993  2016-04-05 Fagerhult DSCN5979

2016-04-05 Fagerhult DSCN5974

2016-04-05 Fagerhult DSCN5994

2016-04-05 Fagerhult DSCN5969

2016-04-05 Fagerhult DSCN5973

2016-04-05 Fagerhult DSCN5977

Foto: Ari Laaksonen, Varnhem

 

 

Besök på Fagerhult

Besök på Fagerhult belysning den 5/4 kl.18.00. Vi kan se på nya belysnings armaturer med led. Få idéer på belysning i bygdegården. Distriktet bjuder på fika.

Anmälan till Anders tel.0727457311. “Enda kostnaden, resan till Fagerhult”.  Vi försöker samåka så gott det går”.  Välkommen!

Silvernålen

Det är hög tid att föreslå silvernålsmottagare. Person som genom sitt engagemang och arbete i föreningen på något sätt berikat bygdegårdsrörelsen. Skriv en kortfattad motivering. Senast den 20 mars vill styrelsen ha in förslagen.
Välkomna med förslag.
Wivi Wiking Jarlagatan 24 532 37 Skara eller via mail wiviwiking@yahoo.se

Valberedning efterlyser medarbetare

Till bygdegårdsföreningarna i Skaraborgs bygdegårdsdistrikt.
Valberedningen har börjat sitt arbete med att få fram ett förslag till styrelse som skall föreläggas distriktsstämman 16 apr 2016. Vi har i nuläget några vakanser i nuvarande styrelsen. För att vi ska kunna föreslå ledamöter behöver vi  er hjälp att hitta lämpliga kandidater. Om du själv är intresserad av arbeta i styrelsen eller vet  någon som kan tänka sig ställa upp, hör då  av dig till någon i  valberedningen så snart som möjligt.
    Tack på förhand!

    Lennart Svensson lennart@rackeby.org  tel.0704805491
Erik Hurtig erik.hurtig@hotmail.com        tel.0706190282
Bengt Lennartsson bengt.le@telia.com    tel.0708340358
Lena Brodelius h.brodelius@telia.com      tel.0500-426028
Birgitta Svensson bisv@tele2.se                tel.0706545965  sammankallande

Aktuellt

Tänkvärt –

Bygdegårdsföreningar som tänker teckna avtal om att uppehålla lokal för boende till flyktingar, skall kontakta försäkringskansli i Varberg först innan man skriver avtal, tel: 0200-229999./MVH Anders.

Nya utskick –

Nytt om Landsbygdsprogrammet under UTSKICK.

Idé –

Besök på Fagerhult – Vi tänker gör ett besök på Fagerhult belysning. Få information om ny ljusteknik och belysning som kan passa i en bygdegård mm. Besöket är tänkt feb, mars 2016
Vi återkommer med en inbjudan under januari 2016./MVH Anders.

Två infoträffar om Landsbygdsprogrammet och LLU

Nu är första träffarna genomförda ang. landsbygdsprogrammet. Första mötet var den 26/10 i Dimbo hus med 16 deltagare. Nästa var den 27/10 i Lungnås med 40 deltagare.

Information gavs om stöden i  Landsbyggsprogrammet, hur man söker och vilka regler som kommer att gälla. Max gräns är satt till 600 000 och minst 100 000:-

Föreningar som tänker söka stödet skall kontakta Länsstyrelsen i  Västra Götalands län, Eva Olsson eller Eva Hjers  010-22440000 för en presentation av projektet man tänker genomföra.

Sedan är det en elektronisk ansökan som gäller.

I mötets andra del informerades om de nya LLU –områdena som:

Nordvästra Skaraborg:
Gullspång, Töreboda, Karlsborg, Mariestad, Götene, Skara, Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp.

Östra Skaraborg:
Skövde, Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping, Habo och Mullsjö.

Dessa två områden är inte klara med sina program , vi kommer  att få mer inf. våren 2016 om hur vi kan söka bidrag från dessa LLU områden.
Med vänlig hälsning
Anders Johansson

 

2015-10-27 DSCN4696

 

2015-10-27 DSCN4685

 

Benny Jansson Torsö om Landsbygdsprogrammet 2015-10-27 DSCN4691

 

Rune Skogsberg om Leader 2015-10-27 DSCN4700

2015-10-27 DSCN4697

 

Sören och Lennart pusstar ut inför träffen 2015-10-27 DSCN4687

Foto: Ari

 

Informationsträffar LLU…LEADER

Landsbygdsprogrammet
Vi planerar två infoträffar om högaktuella teman med Landsbygdsprogrammet – LLU och Leader:

Dimmehus Tidaholm måndag den 26/10 kl 19.00.
Lungås Mariestad tisdag den 27/10 kl 19.00.

Inbjudan under arbete.

Jordbruksverket_RGB           eu-flagga

 

Förbundsstämma – Öppna våra hjärtan

Pressmeddelande från Bygdegårdarnas Riksförbund 2 juni 2015

Öppna våra hjärtan!

Möten mellan generationer och mellan kulturer är viktigare idag än någonsin tidigare, inledde Ola Johansson, förbundsordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund, den 71:a förbundsstämman den 30 maj i Lundsbrunn i Skaraborg. Bygdegårdarna har en stor roll i integrationen.

Att kunna samla människor av olika bakgrund under bygdegårdarnas tak är vår största nytta, fortsatte Ola Johansson.

Vi har ett arbete framför oss att bli ännu öppnare, ännu tillgängligare och välkomnande för unga, utlandsfödda och nyanlända, oavsett om de kommer från Aleppo eller Älvängen. Vägen går genom att bli mer mångkulturella och stilla den nyfikenhet som finns. Vi ska inte bara öppna våra hjärtan utan också våra styrelser och kommittéer, sa Ola Johansson i sitt inledningsanförande.

Uttalande till kulturminister Alice Bah Kuhnke

Ett uttalande antogs som riktades till kulturminister Alice Bah Kuhnke om att det investeringsstöd som fördelas till landets 2 700 allmänna samlingslokaler (Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar samt Folkets Hus och parker) genom Boverket måste höjas.

Det är många som pekar ut oss i civilsamhället som de som ska fixa allt från landsbygdsutveckling till integration. Vi förser civilsamhället med tak över huvudet och mötesplatser mellan kulturer och generationer, men ser trots vackra ord hur det bara blir allt mer prat och mindre verkstad.”

Bygdegårdarnas Riksförbunds uppmaning till ministern är att genast räkna upp investeringsstödet till 60 miljoner kronor och höja medlen till den nivå som behövs för att kunna fortsätta rusta de allmänna samlingslokalerna bättre för dagens och morgondagens behov.

Ola Johansson avslutade inledningstalet med att tala om bygdegårdarnas kulturverksamhet i ljuset av Eurovisionfestivalvinsten.

Att kunna samla människor av olika bakgrund under bygdegårdarnas tak är vår största nytta. Om ni vill visa Europa hela det riktiga Sverige, vår musik och vår kultur så har vi arenan. När bygdegårdarna drar fulla hus så tar vi in 140 000 personer. Det är mer människor än de tre stora arenorna tillsammans kan fylla. Istället för sponsorer, koncerner och konglomerat av banker, fonder och mäktiga förbund, så ägs vi av föreningslivet, av ideella människor – de verkliga hjältarna.

Bild, klicka för större bildvisning.
Skaraborg inkl funktionärer

Skaraborgs bygdegårds distrikt var värd för stämman. Här är funktionärer och ombud representerade av: Främre raden Ruth Andersson, Gullspång, Carin Hellström, Wivi Wiking, Skara, Ingegerd Ambertsson, Axvall, Ingrid Ahlstedt, Vara och Lennart Pettersson, Skara. Bakre raden: Per Lennström, Gullsång, ombud Sören Runnestig, Habo, ombud Kjell Svensson, Falköping,Sören Pettersson, Anders Johansson, Timmerdala och Göte Andersson, Floby.
Foto: Jakob Sjöström

Mer info:

Ola Johansson
Förbundsordförande
Bygdegårdarnas Riksförbund
Mobil: 070 622 23 18

ola.johansson@riksdagen.se

Monica Eriksson
Förbundssekreterare
Bygdegårdarnas Riksförbund
Telefon: 08 440 51 94
Mobil: 070 375 02 83

monica@bygdegardarna.se

Några bilder till från aktiviteter från stämman, klick för större bild:

2015-05-30 Förbundsstämma DSCN1736 2015-05-30 Förbundsstämma DSCN1730 2015-05-29 Österäng DSC_7846 2015-05-29 Österäng DSC_7845 2015-05-29 Österäng DSC_7844 2015-05-29 Österäng DSC_7843 2015-05-29 Brunnsparken Svalbard Company DSCN1686 2015-05-29 Brunnsparken Svalbard Company DSCN1679

Foto:Ari

Arrangörsstöd

Numera kan ni i föreningarna skicka in ansökan och redovisa digitalt. Tryck på knappen ”Kultur” till vänster och klicka Dig sedan vidare.

Ombud på förbundsstämman 2014

R_0007- beskSkaraborgs bygdegårdsdistrikt representerades på Bygdegårdarnas förbundsstämma i Blekinge av

längst bak: Sören Runnestig, Habo, Göte Andersson, Floby. Främre raden:  Per Lennström, Gullspång, Carina Hellström, Vara, Kjell Svensson, Falköping och Lennart Pettersson, Skara.

Läs mer om förbundsstämman här!