Om distriktet

 Vårt distrikt

Skaraborgs distrikt består av 87 st anslutna bygdegårdar.

Distriktets uppgift

Vad  gör vi

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

Vi har en arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen där olika personer ger råd och stöd.

  • Byggansvarig ger råd och stöd i samband med ny, om och tillbyggnad
  • Försäkringsansvarig svarar på frågor om bygdegårdsförsäkringen
  • Informationsansvarig kan Du fråga om det mesta
  • Miljöansvarig ger råd och stöd i miljöfrågor.
  • Programansvarig ger råd om kulturturnéer mm

Distriktets ledning

Distriktet har en styrelse som bestående av 7 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Dessutom utser Studieförbundet Vuxenskolan och LRF vardera en ledamot i styrelsen.

De ideellt arbetande ledamöterna hjälper till att sprida information bland föreningarna, samt råd och tips för verksamheten.