Historik

Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt bildades vid en sammankomst på LRF:s expedition i Skara i oktober 1951.

Medlemsantalet var i starten 34, 1959 var det 59, 1986 var det 68 och 2012 är 88 föreningar anslutna.

Ordförande har under åren varit:
1952-1964 Ingemar Jakobsson, Larv.
1964-1981 Helmer Karlsson, Flo-Sal.
1981-1998 Bengt Andersson, Mellby.
1998-          Sören Pettersson, Lidköping.

Sekreterare har under åren varit:
1952-1992  Allan Andersson, Jung.
1992-1996 Gert Malmevik, Ryda.
1996-          Göte Andersson, Grolanda.

Historiska sammanställning

Till Skaraborgs distrikts 50-årsjubileum gjorde Bengt Andersson, Mellby följande sammanställning över distriktets historia:

HISTORIK 50 år