Stadgar

Stadgar antagna 1985-06-01 vid förbundsstämma,
reviderade 1996-06-01 vid förbundsstämma,
reviderade 2007-06-02 vid förbundsstämma och
senast reviderade vid distriktsstämma 2012-04-14:
Skarborgs Distrikt Stadgar 2008