Utskick

Senaste utskick:

———– NYTT ———–
2017-03-24 Inkommit årsstämma
2017-03-24_JUNG_094413
2017-03-24 Stämmohandlingar
2017-03-24 Miljödiplom
2016-09-23 Inkommit
2016-10-22-foljebrev-informationsdag1
2016-10-22-informationsdag2
2016-07-22 Inkommit
2016 Första beviljade projekt
2016-06-26 Inkommit
2016-06-26 Take My Hand – info till distrikten
2016-05-26 Inkommit
2016 Beslut-om-invest.bidrag-till-allmänna samlingslokaler

Äldre:
2016 April Ditalt nyhetsbrev
2016-04-07 Informationsträffar LEADER
2016-03-30 Inkommit:
2016-04-16 Stämmohandlingar
2016-03-30 Infoträffar Leader Nordvästra Skaraborg
2016-03-22 Inkommit:
Flyer Myggjagare & Näbbstövlar
2016-04-16 Kallelse:
2016-04-16 Stämman Kallelse bygdegårdarna
Stämmohandlingar 2016
2016-02-12 Från förbundet:
Leader-LLU
Mall kommentarer till ansökningsblankett Landsbygdsprogrammet16
——————————

2015 Utbudsblad_Fridas visor_2016
2015-11-20 DistrAktu
2015 Mellandagsbio
2016 BR-Verksamhetsplan
2015-11-12 BG Distriktinfo
2015-11-12 BG och Landsbygdsprogrammet Hjälpreda
2015-09-18 Landsbygdsprogrammet pptx

2015 Skaraborgsbygdegårdsdistrikt avlopp

Aktuellt – Årgång 45 Nummer 149
Aktuellt – Årgång 45 Nummer 148