Kulturpoolen

Inkomna erbjudanden, klicka här.

Samarbete med GöteborgsOperan

Under flera år har distrikten haft ett samarbete med GöteborgsOperan som inneburit att man tillsammans tagit fram mindre föreställningar för länets bygdegårdar. Flera framgångsrika turnéer har genomförts som Artisten och Pianisten, Edith Piaf – Livet och kärleken, Zvea och Kråksång.

Var hittar jag kulturen?
Distrikten presenterar varje år olika förslag till utbud. Du kan också gå in på olika hemsidor inom Västra Götaland där Du hittar förslag. Vi har även länkat till Panikteatern och Friteatern som är trogna gäster i vårt län.

 

Länkar till:
GöteborgsOperan

Folkteatern
Kultur i väst
Regionteater Väst
Film i Väst
KulturLiv Västra Götaland
Friteatern
Panikteatern
Studieförbundet Vuxenskolan
humormusikochallvar
herrochfruhackspett