Samarbetslänkar

Här tipsar vi om några andra organisationer, både i  distriktet och nationella

Övrigt:

Verksamhets- och investeringsbidrag:
Boverket
Leader Nordvästra Skaraborg
Här en kortversion om och från Leader Nordvästra:
Kort 1/14 Kort 2/14 Kort 3/14 Kort 4/14 Kort 5/14 Kort 6/14
Kort 7/14 Kort 8/14 Kort 9/14 Kort 10/14 Kort 11/14
Kort 12/14 Kort 13/14 Kort 14/14

Leader Östra Skaraborg
”Social ekonomi i Västra Götaland

Den sociala ekonomin har betydelse för lokal och regional utveckling. Den sociala ekonomin består av aktiviteter som huvudsakligen bedrivs i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar.”

Så står det på Västra Götalands Regionens hemsida.

Man tycker att ideella sektorn gör väldigt mycket samhällsnytta och det vill man dra nytta av i sin verksamhet. Det är ju trevligt att alla vi som jobbar i många ideella föreningar uppmärksammas och att man vill ha ett utbyte med dessa. Just nu pågår ett arbete med att skriva ett avtal mellan regionen och den ideella sektorn, där vi är en del. Förslaget till avtal ska remissbehandlas under våren 2014.

Läs mer om social ekonomi: