Samverkan med Scenkonst Sörmland fortsätter

Vi fortsätter vår samverkan med Scenkonst Sörmland men under nya former. För de bygdegårdar som inte vill stå som arrangörer så kommer Studieförbundet Vuxenskolan att vara arrangör av nästa pjäs som nu är under produktion. På detta sätt hoppas vi att fler ska våga och vilja ta emot den teaterpjäs som är skriven för bygdegårdsscener. Spelperioden är i april och maj 2018. Under hösten 2017 kkommer det att vara möjligt att delta i förberedelsearbetet med pjäsen. Syftet är att teaterföreställningen ska passa oss bygdegårdar.
Mer information kan lämnas av Katarina Stenberg på Studieförbundet Vuxenskolan, tfn 072-543 07 21.

Kommentera