Barn- och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet är en av de prioriterade frågorna för Södermanlands bygdegårdsdistrikt. De senaste åren har vi fått ett mindre bidrag från Landstinget i Sörmland för att kunna stödja ett antal bygdegårdar att starta och utveckla barn- och ungdomsverksamhet. År 2016 betydde det att tre bygdegårdar fick besök av Cirkus Cirkör. Därefter har flera bygdegårdar börjat jobba med olika typer av familjeaktiviteter. Under 2017 fortsätter vi utveckla ännu mer och bättre barn- och ungdomsverksamhet. Hela familjen ska känna sig välkommen till våra bygdegårdar.