Kultur

Vill du ha tips och råd till din bygdegård på kulturaktiviteter?

Kontakt mig. Jag är kulturansvarig för bygdegårdarna i Södermanland.

Pär Pettersson
070-675 82 40
E-post: pellebrennare@gmail.com